Rawskie inicjatywy lokalne

Date of publication: 18.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minutes
print

Do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022" prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury dołączyła również gmina Rawa Mazowiecka, a dokładniej działający od niedawna Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie.

Rawskie inicjatywy lokalne
Fot. zdjęcie z realizacji projektu uczestnicy zainteresowani inicjatywami lokalnymi

Inicjatorzy projektu obrali za cel aktywizację kulturalną tych grup społecznych, które nie uczestniczą w obecnych działaniach i projektach nowo powstałego GOKu w Matyldowie. Mimo iż ośrodek nie posiada długiej historii oraz musiał zmierzyć się z licznymi restrykcjami pandemicznymi, udało mu się zbudować ofertę odpowiadającą w pewnym stopniu oczekiwaniom mieszkańców, opartą w dużej mierze na koncertach i widowiskach.
Z przeprowadzonych obserwacji wynika jednak, że ta formuła może wkrótce ulec wyczerpaniu. Chcąc rzetelniej określić potrzeby odbiorców, przeprowadzono w gminie diagnozę skupiającą się na potencjale kulturotwórczym. Zorganizowano w tym celu kilka spotkań fokusowych, podczas których starano się bliżej poznać osoby i grupy nieformalne, mające pomysły i chęci do wspólnego działania na rzecz kultury w regionie.

Raport z diagnozy znajduje się poniżej. Można z niego wyczytać więcej szczegółowych informacji na temat projektu zrealizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie.