Europejska Fundacja Kultury. Podsumowanie działalności za rok 2017. Demokracja wymaga wyobraźni

Date of publication: 03.07.2019
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Podsumowanie działalności europejskiej fundacji kultury w roku 2017. Demokracja wymaga wyobraźni (Annual Report 2017. Democracy needs imagination)

Autor: Europejska Fundacja Kultury (European Cultural Foundation)

Rok: 2018

Europejska Fundacja Kultury. Podsumowanie działalności za rok 2017. Demokracja wymaga wyobraźni
Fot. pixabay.com

Europejska Fundacja Kultury, która powstała sześćdziesiąt lat temu i założona została m.in. przez Roberta Schumana, sporządziła raport ze swojej działalności w 2017 r. pod hasłem „Demokracja wymaga wyobraźni”. Raport ten dotyczy głównie serii projektów, w które Fundacja była gotowa inwestować i współorganizować, a także grantów, które zaoferowano zróżnicowanej grupie aplikantów z Europy oraz krajów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Publikacja zawiera opisy przykładów zrealizowanych projektów grantowych z całego świata.

Opis raportu znajduje się  w numerze Nowości Badawczych nr 3/2018. Raport dostępny jest na stronie: https://static1.squarespace.com/static/526e5978e4b0b83086a1fede/t/5b4616ba6d2a73ffbacec99a/1531320055690/ECF-Annual-Report-2017.pdf