Date of publication: 21.06.2019
Średni czas czytania 2 minutes
print

Tytuł: Historie rodzinne

Autor: CBOS

Rok: 2018

Historie rodzinne
Fot. Fot. Pixabay

Komunikat z badań CBOS Historie rodzinne (Nr 114/2018) prezentuje wyniki badań dotyczących wiedzy o dziejach rodzinnych wśród Polaków. 80% Polaków ma świadomość, jak ważna jest wiedza związana z historią własnej rodziny, a (44%) deklaruje znajomość historii sięgającą dwóch pokoleń wstecz.

W opracowaniu znalazły się również wyniki badań dotyczące pamięci o przodkach. Najczęściej występującą formą pielęgnowania pamięci o rodzinnej przeszłości wśród Polaków  jest odwiedzanie nagrobków swoich bliskich. Niemal wszyscy dorośli odwiedzają groby rodziców (96%) i dziadków (90%). Ponad połowa (55%) odwiedza także groby pradziadków. Kolejnym z przejawów zainteresowania historią przodków, a zarazem sposobów przekazywania wiedzy między pokoleniami są rozmowy o przeszłości rodziny. Prawie co szósty badany (16%) przyznaje, że w jego rodzinie często podejmuje się takie rozmowy. Potwierdzeniem wzrostu zainteresowania przeszłością jest zwiększenie się liczby posiadaczy pamiątek rodzinnych. Są one obecne w domach połowy badanych. Polacy gromadzą głównie stare fotografie i albumy (96%). Badani, którzy nie posiadają pamiątek rodzinnych, uzasadniają ich brak najczęściej tym, że w rodzinie nie przywiązywano do nich wagi (56%).