Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 532
Dotacje
DIAGNOZA POTRZEB ZASOBÓW I INICJATYW KULTUROTWÓRCZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DUBIECKO

Diagnoza powstała w ramach projektu „Wszyscy razem dla wspólnej sprawy”, realizowanego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 przez...

Dotacje
Razem i aktywnie w Gminie Brenna

Projekt realizowany przez Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016. Jego realizacja miała na celu zdiagnozowanie...

Dotacje
Edukacja Kulturalna i upowszechnianie kultury i sztuki w Polsce i w Niemczech - sprawozdanie z konferencji

Publikujemy sprawozdanie z polsko-niemieckiej konferencji na temat Edukacji Kulturalnej i upowszechniania kultury i sztuki, która odbyła się w dniach 24-25 lutego 2015 w Stiftung Genshagen.

Dotacje
KULTURA KOŁEM SIĘ TOCZY - diagnoza Domu Kultury w Kozach

Dom Kultury w Kozach postawił przede wszystkim na połączenie metod ilościowych z działaniami animacyjnymi. Punktem wyjścia do rozmów z mieszkańcami Kóz było 7 spotkań...

Dotacje
ZASOBY I POTRZEBY KULTURALNE MIESZKAŃCÓW SEJN

Raport składa się z kilku części. W pierwszej części prezentuje założenia metodologiczne, w kolejnej opis miasta Sejny, wyniki badań jakościowych (opinie ekspertów), a następnie...

Dotacje
Diagnoza – potrzeb i oczekiwań mieszkańców Włodawy w zakresie kultury

Projekt miał być inspiracją i katalizatorem powstawania nowych pomysłów. Miał również stworzyć wiedzę przydatną dla wszystkich, którzy mogą mieć wpływ na tworzenie...

Dotacje
Raport z diagnozy mieszkańców miasta i gminy Sulechów

Celem badań było postawienie diagnozy na temat stanu uczestnictwa mieszkańców Sulechowa w zajęciach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez funkcjonujące na tym terenie...

Dotacje
Diagnoza potencjału kulturalnego Wielkiej Wyspy

Niniejsza diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkiej Wyspy została stworzona na potrzeby  projektu „Chciałabym…Chciałbym…Chcemy!” Głównym...

Dotacje
Postawy mieszkańców Gminy Żółkiewka wobec funkcjonowania i roli Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce

Niniejszy raport dotyczy diagnozy postaw, czyli wiedzy, doświadczeń, oceny i oczekiwań mieszkańców gminy Żółkiewka wobec działalności Ośrodka Kultury Samorządowej oraz...

Dotacje
Diagnoza lokalna potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców gminy Wisznia Mała

Raport jest podsumowaniem diagnozy, w której zaprezentowano wyniki badań społecznych zrealizowanych wśród mieszkańców Gminy Wisznia Mała przy wsparciu merytorycznym Fundacji...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Leśna

Wyniki diagnozy będą podstawą do przeprowadzenia kolejnej części projektu, jakim będzie ogłoszenie konkursu na inicjatywy oddolne mieszkańców Gminy Leśna. Ważne jest to, żeby...

Dotacje
Diagnoza Kultury w gminie Nasielsk

Proszeni o pomoc mieszkańcy samodzielnie podczas warsztatu zdefiniowali kulturę w sposób szeroki, opierając się na działaniach wspólnotowych, z pogranicza wielu dziedzin i...