Publikacje

Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 371
Dotacje
Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? to podręcznik metod badawczo-animacyjnych dla domów kultury, wydany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych...

Dotacje
Economics and Culture

„Eco­no­mics and Cul­tu­re” to kla­sycz­ny pod­ręcz­nik z za­kre­su eko­no­mi­ki kul­tu­ry na­pi­sa­ny przez...

Dotacje
Miastokultura - Kultura Współczesna 4/2008

"Miastokultura to konstrukt pragmatyczny, wywołany przez egzystencjalną potrzebę dialogowania wewnątrz pokoleń i między pokoleniami – obok i w odniesieniu do mediów –...

Dotacje
Animacja kultury - Kultura Współczesna 4/2009

Animacja kultury kilkanaście lat temu była w Polsce pojęciem całkowicie niszowym. Ten stan się zmienił – podobnie jak wiele innych rzeczy w minionych dwu dekadach. Pytanie o animację...

Dotacje
Laboratorium zmiany. Zoom na Domy Kultury

Projekt Laboratorium Zmiany jest odpowiedzią na pytanie jakie praktyczne konsekwencje ma wiedza, którą przyniosło badanie  "Zoom na  domy kultury". Opisuje doświadczenia,...

Dotacje
TERAZ! Animacja kultury / Culture Animation NOW!

Książka TERAZ! Animacja kultury stanowi efekt długotrwałego procesu - wielomiesięcznej pracy nad ideą i praktyką animacji.

Dotacje
Jak lokalnie budować dobro wspólne? Poradnik dla działających lokalnie

Poradnik stanowi praktyczną pomoc w rozwiązywaniu problemów i dylematów związanych z budowaniem partnerstwa lokalnego.

Dotacje
Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość

Książka stanowi podsumowanie dziesięciu lat funkcjonowania w Instytucie Kultury Polskiej UW specjalizacji Animacja Kultury.

Dotacje
Zoom na domy kultury. Diagnoza domów kultury w województwie mazowieckim

Prezentowana publikacja jest raportem z badań domów kultury przygotowanym przez grono badaczy i animatorów kultury.

Dotacje
Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych

Książka „Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych” pod redakcją Wojciecha Burszty bazuje na „Raporcie o stanie i zróżnicowaniach...

Dotacje
Diagnoza domów kultury w Polsce

Czym jest dom kultury? Jaką rolę pełni w społeczności lokalnej? W jaki sposób i dla kogo pracuje? Jak jest finansowany? To tylko część pytań, które rodzą się w głowie w momencie, gdy...