Skrzynia pełna talentów

Data publikacji: 22.09.2017
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

„Skrzynia pełna talentów” to projekt realizowany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017.

Skrzynia pełna talentów
kartki na stole

Głównym celem projektu była inwentaryzacja i badanie oczekiwań z zakresu działań kulturalnych w 3 grupach; seniorzy, rodzice (matki) dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, liderów i istniejących grup. Cel został zrealizowany poprzez organizację spotkania informacyjnego, 12 warsztatów diagnostycznych i spotkania podsumowującego oraz przeprowadzenie ankiety. Warsztaty diagnostyczne były prowadzone metodami aktywnymi i doprowadziły do powstania skrzyni talentów, która została uzupełniona przez uczestników spotkań. Opracowana diagnoza prezentuje zasoby i potencjał kulturowy Gminy Ciężkowice, w oparciu o zebrane podczas projektu dane.