Dobre praktyki / Realizacje

Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Formularz wyszukiwania w ramach: Dobre praktyki / Realizacje
Dotacje
Centrum Kultury Gminy Biskupice

W ramach projektu „Razem możemy więcej” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych dla mieszkańców gminy Biskupice.

Dotacje
Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach

W ramach projektu „Aktywni Tyszowianie” zrealizowano pięć inicjatyw społeczno-kulturalnych dla mieszkańców gminy Tyszowce.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie

W ramach projektu „Diagnoza i rozwój kapitału kulturowego w gminie Morzeszczyn” zrealizowano pięć inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców gminy Morzeszczyn.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie

W ramach projektu „Wilczyn(N) apetyt na kulturę” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych dla mieszkańców gminy Wilczyn.

Dotacje
Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim

W ramach projektu „Razem dla Górowa” zrealizowano trzy inicjatywy przeznaczone dla mieszkańców Górowa Iławeckiego.

Dotacje
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej

W ramach projektu „Tykocińska Akcja kulturalna!” zrealizowano siedem inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców gminy Tykocin.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie

W ramach projektu „Kulturalny Doping” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych dla gminy Gostycyn.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie

W ramach projektu „Kulturalna pobudka II” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych dla mieszkańców gminy Krypno.

Dotacje
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku

W ramach projektu „Razem działamy – lokalnie korzystamy” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych na terenie gminy Osieck.

Dotacje
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury

W ramach projektu „Dolnobrzeskie Inicjatywy Kulturalne 2020” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych dla mieszkańców terenu gminy Brzeg Dolny.

Dotacje
Bieruński Ośrodek Kultury

W ramach projektu „OgarniaMY młodych cz. II” zrealizowano siedem inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców Bierunia.

Dotacje
Dom Kultury w Kotlinie

W ramach projektu „Brak Pomysłów Społeczności Gminy Kotlin – bieg drugi” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych dla społeczności gminy Kotlin.