Data publikacji: 22.05.2017
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Przedmiotowa publikacja została opracowana w ramach projektu „Kulturalnie w MOK-u”, realizowanego przez Moniecki Ośrodek Kultury, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury z Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017. Przeprowadzone spotkania z mieszkańcami, wyniki badań oraz konsultacje indywidualne miały na celu odkrycie zasobów (lub ich braków) i ośmielenie naszych mieszkańców do zgłaszania pomysłów, podjęcia samodzielnych inicjatyw.

Kreatywnie w MOK-u
urna do głosowania

Powstanie publikacji „Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Mońki” oraz ogłoszenie konkursu oddolnych inicjatyw kulturalnych było podsumowaniem pierwszej części projektu. Głównymi celami realizowanego projektu były identyfikacja potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz poznanie ich oczekiwań wobec naszego Ośrodka. Wymiernym produktem działań było opracowanie „Diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gm. Mońki”.