Inkubator Pomysłów - Twórcze Działania Lokalne w Policach

Data publikacji: 05.09.2017
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Pierwsza część zadania pn. "Inkubator Pomysłów - Twórcze Działania Lokalne w Policach" obejmowała m.in. przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w naszej społeczności lokalnej.

Inkubator Pomysłów - Twórcze Działania Lokalne w Policach
grafika - żarówka

Do przedmiotu analizy należeli jej mieszkańcy, teren, a także istniejące instytucje oraz organizacje. Do realizacji diagnozy została powołana grupa projektowa, której głównym zadaniem było pozyskanie danych istotnych do sporządzenia diagnozy. Sposobami zdobywanie informacji stały się: ankieta, badania fokusowe (zogniskowany wywiad grupowy), spacer diagnostyczny, oraz alternatywna forma konsultacji społecznej w postaci „drzewka życzeń”.