Ornontowice nowych idei

Data publikacji: 09.08.2016
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Wizją ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach jest znalezienie nowych obszarów działalności odpowiadających zapotrzebowaniu społecznemu przy wykorzystaniu posiadanych zasobów ludzkich i sprzętowych. Centrum pragnie utrwalić swój wizerunek jako instytucji skupiającej wokół siebie różne grupy społeczne, a także wspierającej przeróżne inicjatywy oraz to by dać szansę lokalnym liderom wykazać się w działaniu na szerszą skalę.

Dlatego ARTeria wzięła udział w projekcie, który ma na celu wzrost zaangażowania i uczestnictwa młodzieży oraz nowych mieszkańców Ornontowic w życie społeczności, wzrost umiejętności współpracy społecznej i partnerstwa w osiąganiu wspólnych celów na rzecz jednej społeczności, wzrost świadomości, wśród mieszkańców, o grupach, działaniach i inicjatywach oddolnych, dopasowanie oferty ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach do warunków i potrzeb społecznych.

podczas wykładu

obrady komisji