Autonomiczna kultura

Data publikacji: 08.08.2016
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Badanie diagnostyczne Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im.Floriana Mazurkiewicza poprzedziło spotkanie zachęcająco-inspirujące dla sołtysów. Miało ono na celu promocję udziału we właściwych badaniach diagnostycznych wskazując jego potencjalnym uczestnikom na płynące z tego faktu korzyści oraz zaplanowanie wydarzeń animacyjnych, które będą atrakcyjne dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

Autonomiczna kultura
fragment plakatu

W ramach diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w gminie Kwilcz zaplanowano osiemnaście spotkań animacyjnych. Bardzo ważnym efektem badań jest poznanie ogromnego potencjału tkwiącego w społecznościach lokalnych. Wobec czego właściwe wydaje się przyjęcie aktywnej postawy w kształtowaniu odpowiednich postaw budujących docelowo kapitał społeczny.

ankieta przed budynkiem