Laboratorium Sztuki Społecznej - Centrum

Data publikacji: 09.08.2016
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Warsztaty Kultury w Lublinie wspólnie z Fundacją Teren Otwarty przy wsparciu finansowym i merytorycznym Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 realizują projekt: Laboratorium Sztuki Społecznej – Centrum (LSS Centrum). Pierwszy jego etap polegał przeprowadzeniu diagnozy środowiskowej na terenie dzielnicy Śródmieście metodą badania poprzez działanie (participation action research). Diagnoza była realizowana metodami warsztatowymi, którą koordynowała Fundacja Teren Otwarty.

Laboratorium Sztuki Społecznej - Centrum
podcas warsztatów wydobywczych

Kolejne etapy projektu LSS Centrum to otwarty nabór na inicjatywy lokalne zaproponowane przez lokalnych aktywistów, animatorów, mieszkańców Starego Miasta i Śródmieścia, ich realizacja w okresie letnio – wiosennym i ewaluacja, za którą odpowiadają Warsztaty Kultury w Lublinie we współpracy z Europejską Fundacją Kultury Miejskiej. Zakończenie projektu przewidujemy na początek grudnia 2016 w formie otwartego forum, gdzie zostaną zaprezentowane zrealizowane inicjatywy, wnioski dotyczące inicjatyw i ich wpływu na rozwój lokalnej społeczności oraz wnioski na przyszłość, dotyczące kontynuacji tego typu inicjatyw.

tablica z karteczkami