Dom kultury to nie budynek, Dom kultury to ludzie!

Data publikacji: 25.08.2016
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016 prowadzonego i finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury zrealizowało I część zadania. Polegała ona na przeprowadzeniu diagnozy potrzeb i potencjału społeczno-kulturalnego mieszkańców Gminy Jabłonna, sformułowania raportu z badań oraz prezentacji raportu i ogłoszenia oraz rozstrzygnięcia konkursu grantowego na lokalne samodzielne inicjatywy mieszkańców.

Celem badań było poznanie i zaangażowanie liderów zmiany społeczno-kulturalnej najbliższego otoczenia, motywacja aktywnych liderów, wzmocnienie więzi pomiędzy działającymi we wsiach organizacjami, liderami, instytucjami, zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców Gminy Jabłonna w obszarze kultury i zasobów – potencjałów, jakie posiada – głównie rozumianych, jako pomysły, zdolności i aktywności jej mieszkańców.

płot z planszami

sala z wieszakiem z ubraniami, srebrnąmiską i torbą papierową