Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 550
Dotacje
"Odkryj się" - Inicjatywy lokalne

Publikacja prezentuje wyniki badania, którego nadrzędnym celem była identyfikacja zasobów i samodzielnych inicjatyw mieszkańców Gminy Wasilków w zakresie kultury....

Dotacje
Z inicjatywą zaprojektuj dom kultury

Raport został opracowany na zlecenie Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim w ramach projektu "Z inicjatywą zaprojektuj dom kultury" realizowanego ze środków Narodowego...

Dotacje
Kopalnia Brodnickich Inicjatyw Kulturalnych

Jednym z istotnych elementów programu Dom kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 jest realizacja diagnozy kultury na obszarze beneficjenta. Głównym pytaniem badawczym, na jakie miała...

Dotacje
Laboratorium pomysłów. Badaj, kreuj i realizuj w Golczewie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie jest młodą instytucją kultury, powstałą rozpoczęła w styczniu 2012 roku. Instytucję powołano z inicjatywy mieszkańców, przy pełnym...

Dotacje
Aktywni dla Kultury

Dzięki badaniom udało się Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaszu poznać oczekiwania mieszkańców gminy, poznać ich punkt widzenia i utwierdzić w przekonaniu, że razem jesteśmy...

Dotacje
Kultura jest dla ludzi

Badanie zostało zrealizowane przez pracowników naukowych i osiemnaścioro studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego na potrzeby projektu "Kultura jest dla...

Dotacje
Kreatywni Kulturalnie

Głównym celem realizowanej diagnozy było poznanie potencjału kulturotwórczego Miasta i Gminy Ryk czyli jego mieszkańców i przestrzeni miejskich. W ramach realizacji diagnozy...

Dotacje
Zoom na Centrum – (w)łączenie (w)działanie

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale w ramach projektu „Zoom na Centrum – (w)łączenie (w)działanie” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury (program Dom...

Dotacje
Pora na nowego animatora

Badania i diagnoza stanowiły pierwszą częścią projektu Domu Kultury w Rawiczu „Pora na nowego animatora” realizowanego w ramach programu „Domu Kultury+ Inicjatywy lokalne...

Dotacje
Kultura w samo "Południe"

Udział Miejskiego Domu Kultury "Południe" w Katowicach w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 to szereg korzyści zarówno dla instytucji, jak i społeczności, na rzecz...

Dotacje
MDK - Mieszkańcy Dla Kultury. Inicjatywy Lokalne 2016

Miejski Dom Kultury w Łańcucie uczestniczy w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016. Jego zadanie "MDK - Mieszkańcy Dla Kultury. Inicjatywy Lokalne 2016" służy podniesieniu...

Dotacje
Diagnoza i kierunki inicjatyw lokalnych w gminie Szypliszki

W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Świetlica Gminna w Szypliszkach przeprowadziła w I części zadania diagnozę potrzeb kulturalnych w gminie Szypliszki, ogłosiła konkurs na...