Zadania realizowane z budżetu państwa

 

 

 

Nazwa  Budżet Planowany 
1-1 - PROGRAM STPENDIALNY GAUDE POLONIA               2 156 000,00  zł
1-2 - PROGRAM STYPENDIALNY MŁODA POLSKA               5 009 000,00  zł
1-3 WSPARCIE SOCJALNE              11 700 000,00  zł
2-1 WSCHÓD KULTURY               1 700 000,00  zł
2-2 GALE I NAGRODY                  764 250,00  zł
2-3 PORMOCJA PROGRAMÓW NCK               1 442 126,11  zł
2-4 - DNI GRUNWALDU                  170 000,00  zł
2-5 - KULTURA DOSTEPNA                  100 000,00  zł
2-6 - NARODOWE CZYTANIE                   593 334,50 zł
2-7 - FESTIWAL FILMÓW FABULARNYCH W GDYNI                  250 000,00  zł
2-8 - AUDYCJA KULTURALNE                    70 000,00  zł
2-9 DZIAŁANOŚC WYSTAWIENNICZA NCK                  855 665,50  zł
2-10 - DZIEDZINIEC KULTURY                  731 000,00  zł
2-15 - 80.ROCZNICA URODZIN T. STAŃKI                    61 642,17 zł
2-16 - DWAJ POLACY                  100 000,00  zł
2-17 - ROCZNICA IGRZYSK OLIMPIJSKICH W MONACHIUM                  2050,00 zł
2-18 PROJEKTY KULTURALNE NCK              2 888 500,00 zł
2-19 - KSIĄŻKA HISTORYCZNA ROKU                    50 000,00  zł
2-20 - ORSZAK TRZECH KRÓLI                    50 000,00  zł
2-12 FESTIWAL EUFONIE               5 850 000,00  zł
2-22 CYKL PROGRAMÓW I. ŁUKASIEWICZ             115 000, 00 zł
2-23 CHARYTATYWNY KONCERT SYMFONICZNY "SOLIDARNI Z UKRAINĄ. JEDNYM GŁOSEM"            51 000, 00zł
2-24 IV EDYCJA KONKURSU " DO HYMNU"            243 932,44 zł
2-25 KONCERT NA DZIEŃ DOBRA            502 000,00 zł
2-26 WIELOKULTUROWOŚCI DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ WARSZAWY          40 000,00 zł
2-27 OPRACOWANIE WYBRANYCH PIEŚNI JANA KOCHANOWSKIEGO            15 000,00 zł
2-28 REALIZACJA KONCERTU "POLSKI ROMANTYZM" - Noc Muzeów 2022            103 000,00 zł
2-29 NARODOWY DZIEŃ DZIECKA            28 538,78 zł
2-30 POCZTÓWKI Z RZESZOWA            150 000,00 zł
2-31 DO HYMNU (KOLEJNA EDYCJA)            350 000,00 zł
2-32 "ROZÓW KU GÓRZE" ORATORIUM BACHLEDOWICKIE DLA UCZCZENIA OSOBY I MYŚLI BŁ. STEFANA WYSZYŃSKIEGO            150 000,00 zł
2-33 SPACER PO WARSZAWIE            55 350,00 zł
3-1 - DK+ OBSŁUGA, EWALUACJA I ROZWÓJ                  580 000,00  zł
3-2 - OBSŁUGA PROGRAMÓW DOTACYJNYCH                   355 000,00  zł
3-3 - KADRA KULTURY - SZKOLENIA                  287 000,00  zł
3-4 - E-KADRAKULTURY.NCK.PL                    45 000,00  zł
3-5 - PRAKTYKUJ W KULTURZE                    40 000,00  zł
3-6 - PRAKTYKUJ W KULTURZE DLA GŁUCHYCH                   62 000,00  zł
3-7 - PRACUJ W KULTURZE                  140 000,00  zł
3-8 - WOLONTARIAT W KULTURZE                    20 000,00  zł
3-9 - XII OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA PROJEKTÓW                  238 000,00  zł
3-10 - ZAPROŚ NAS DO SIEBIE                  225 000,00  zł
3-11 - ZAPROŚ NAS DO SIEBIE - REGIONY                    60 000,00  zł
3-12 - KLASY MISTRZOWSKIE                    20 000,00  zł
3-13 OJCZYSTY DODAJ DO ULUBIONYCH                  153 600,00  zł
3-14 - ARCHI PRZYGODY                  270 000,00  zł
3-15 - KONKURS PIĄTKA Z NARODOWYCH                    50 000,00  zł
3-16 - ZAŚPIEWAJMY.PL                    45 709,49  zł
3-17 - KONKURS NA SERIĘ PLAKATÓW                   0,00  zł
3-18 - PAMIĘTAM KATYŃ                    41 000,00  zł
3-19 - #BARWY WSPÓLNE                  135 000,00  zł
3-20 - KONKURS ODKRYJ SWÓJ SKARB                    72 000,00  zł
3-21 - WAKACYJNE SPOTKANIA Z MISTRZEM                  108 000,00  zł
3-22 - EDU/ART                    35 000,00  zł
3-23 - KONKURS NA PRACĘ DOKTORSKĄ                    31 000,00  zł
3-24 - KONFERENCJA AMATORSKI RUCH TEATRALNY - SIŁA TWORZENIA                    54 000,00  zł
3-25 - ZESPOŁY EKSPERCKIE NCK                    25 000,00  zł
3-26 - UPOWSZECHNIANIE I POPULARYZACJA BADAŃ NCK                    75 000,00  zł
3-27 EWALUACJA I MONITORUNG PROGRAMÓW NCK                  300 000,00  zł
3-28 - ORGANIZACJA PREMIERY FILMU O INTERNECIE                    40 000,00  zł
3-29 PROGRAM BADAWCZY ZJAWISKA KULTURY                  320 000,00  zł
3-30 - BADANIE PAMIĘCI SPOŁECZNEJ PRZEŁOMOWYCH WYDARZEŃ Z HISTORII POLSKI                  150 000,00  zł
3-31 - STRONY I SERWISY INTERNETOWE                  51 640,00  zł
3-32 - Płyta Michała Barańskiego, pt. "Masovian mantra"                    30 000,00  zł
3-33 - OBSŁUGA PROJEKTÓW KULTURALNYCH                    76 207,00  zł
3-34 - PROJEKTY WYDAWNICZE I EDUKACYJNE NCK                    254 686,45 zł
3-35 - DIZAJN W FORMIE                  37 000,00  zł
3-36 - KONFERENCJA: "OCHRONA I ODBUDOWA UKRAIŃSKIEJ KULTURY"                  33 913,56  zł
4-1 - SERIA MYŚL O KULTURZE                   160 000,00  zł
4-2 - SERIA JUBILEUSZE                  184 500,00  zł
4-3 - KULTURA WSPÓŁCZESNA                    70 000,00  zł
4-4 - 20 LAT XX WIEKU                  61 500,00  zł
4-5 ROCZNIK KULTURY POLSKIEJ                    42 500,00  zł
4-6 - KATALOG WYDAWNICZY                    28 000,00  zł
4-7 - PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE                    40 000,00  zł
4-8 - SERIA VARIA                    40 000,00  zł
4-9 - BIBLIOTEK ANIMATORA                     20 000,00  zł
4-10 - KATALOGI KORDEGARDA                    80 000,00  zł
4-11 - BIBLLIOTEKA STAROPOLSKIEJ MYSLI POLITYCZNEJ                    80 000,00  zł
4-12-SERiA: LABORATORIA KULTURY                    25 000,00  zł
4-13 DYSTRYBUCJA I WYDARZENIA WYSTAWIENNICZE                     60 000,00  zł
4-14 - ORGANIZACJA PRACY DZIAŁU WYDAWNICTW                    83 000,00  zł
4-15 - WYDANIE ALBUMU JACKA SIENKIEWICZA                    5 000,00  zł
4-16 - WYDANIE PŁYTY Z PIOSENKAMI DLA DZIECI DLA WIERSZY MARII KONOPNICKIEJ                    126 950,00  zł
5-1 - WYSTAWA SMOK WAWELSKI I JEGO OFIARA - NAJWIĘKSZY GAD SSAKOKSZTAŁTNY LISOWICJA                  213 500,00  zł
5-2 - ORZEŁ I KRZYŻ                  850 000,00  zł
5-3 - KONCERT APOCAPLYPSA                    80 000,00  zł
5-4 - CYKL PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH NA ANTENIE TVP BYDGOSZCZ                    200 000,00  zł
5-5 - REALIZACJA PROJEKTU PN. ''JUBILEUSZ 40.LECIA POLSKIEJ FILHRMONII KAMERALNEJ W SOPOCIE"                    150 000,00  zł
5-6 - REALIZACJA PROJEKTU PN. ''WARSAW SUMMER JAZZ DAYS"                     150 000,00  zł
5-7 - REALIZACJA PROJEKTU PN. ''SZALONE DNI MUZYKI"                     200 000,00  zł
5-8 REALIZACJA PROJEKTU PN. ''III FESTIWAL MUZYKA ŚWIATA WARSZAWA 2022"                     679 000,00  zł
5-9 REALIZACJA PROJEKTU PN. ''ŚWIĘTY JAK PAWEŁ II NASZYM DZIEDZICTWEM"                   90 000,00  zł
5-10 REALIZACJA PROJEKTU PN. "1 i 17 WRZEŚNIA - WYSTAWY OKOLICZNOŚCIOWE                    170 000,00  zł
5-11 REALIZACJA PROJEKT PN."TO, CO NAJPIĘKNIEJSZE. PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ"                    100 000,00  zł
5-12 - REALIZACJA PROJEKTU PN. KONCERT "BOHATEROWIE Z RUIN". GALA NAGRODY BOHATERONY 2022 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH.                    220 000,00  zł
502 - KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY               2 747 707,90  zł
503- NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA - OBSŁUGA                   600 000,00  zł
503-1-1 - Obsługa NPRCz - WYNAGRODZENIA I ZUS                  400 000,00  zł
503-2-Koordynacja i organizacja działań Kierunku Interwencji 4.1 w skali ogólnopolskiej w ramach Programu Wieloletniego NPRCz 2.0. na lata 2021-2025                 800 000,00  zł
503-3 - DZIAŁANIA PROMOCYJNO INFORMACYJNE W RAMACH PW NPRCZ 2.0 NA LATA 2021-2025               5 190 000,00  zł
503-4 - DZIAŁANIA SPOŁECZNO-WIZERUNKOWE W RAMACH PW NPRCZ 2.0 NA LATA 2021-2025               2 310 000,00  zł
503-5 - PLAN EWALUACJI I MONITORINGU  NPRCz 2.0. na lata 2021-2025                  302 500,00  zł
6-1 - Obsługa programów rządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zarządzanych przez Narodowe Centrum Kultury                  143 361,00  zł
6-2-1 - Obsługa programów własnych, dla których Narodowe Centrum Kultury jest instytucją zarządzającą                  300 000,00  zł
6-2 - obsługa programów własnych                   345 840,00  zł
6-2-1-1 - Wynagrodzenia ekspertów                  260 000,00  zł
7-1 - DOM KULTURY+ INICJATYW LOKALNE               1 946 000,00  zł
7-2 - POLSKO-UKRAIŃSKA WYMIAN MŁODZIEŻY                  417 405,00  zł
7-3 - OJCZYSTY DODAJ DO ULUBIONYCH                  566 000,00  zł
7-5 - KULTURA INTERWENCJE               3 913 000,00  zł
7-6 - ETNOPOLSKA 2022               3 687 000,00  zł
7-8 - BLISKO - BIBLIOTEKA               5 500 000,00  zł
8-1 -  POLSKO-UKRAIŃSKA WYMIAN MŁODZIEŻY                 1 182 595,00  zł
8-2 - OJCZYSTY DODAJ DO ULUBIONYCH                  5434 000,00  zł
8-3 - KULTURA INTERWENCJE              7 321 000,00  zł
8-4 - ETNOPOLSKA 2022               4 791 000,00  zł
9-1  - Realizacja projektu pn. „Obchody 100-lecia włączenia Górnego Śląska do Polski w Wodzisławiu Śląskim”               247 300,00  zł
9-2 - Realizacja projektu pn. „O (i wokół) Niepodległości'22 - badania w ramach schematu 1A Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022               240 000,00  zł
 10-1 Koncert w Budapeszcie z okazji wręczenia NCK Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej w ramach programu Kultura inspirująca                200 000,00  zł