Lokalne inspiracje NCK+ w gminie Piszczac

Date of publication: 22.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Raport jest efektem badań prowadzonych na przełomie kwietnia i maja 2017 roku na obszarze gminy Piszczac w ramach programu Domu Kultury+ „Inicjatywy Lokalne 2017” realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Na badania złożyły się wywiady kwestionariuszowe, spotkania z młodzieżą oraz dorosłymi.

Lokalne inspiracje NCK+ w gminie Piszczac
wkres poziomy

Raport dotyczy diagnozy postaw, czyli wiedzy, doświadczeń, oceny i oczekiwań mieszkańców gminy Piszczac wobec działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz potencjału kulturalnego i społecznego, określanego w literaturze mianem kapitału społecznego. Raport stanowi syntetyczne zestawienie prac badawczo-analitycznych, realizowanych w ramach projektu.