Terminy naboru i tytuły tomów „Kultury Współczesnej” 2–4/2024 i 1/2025

Data publikacji: 27.12.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Na „Kulturę Współczesną” składają się m.in. artykuły ekspertów i badaczy pozyskiwane w drodze otwartego naboru, tzw. call for papers. Na propozycje tekstów do numerów 2–4/2024 oraz 1/2025 czekamy odpowiednio w lutym, kwietniu, lipcu i wrześniu przyszłego roku. Warto przypomnieć, że za publikację w „Kulturze Współczesnej” artykułu z zakresu: etnologii i antropologii kulturowej, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, nauk o sztuce, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk socjologicznych można otrzymać 70 pkt. Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów odpowiadających problematyce poszczególnych wydań.

Kolejne numery „Kultury Współczesnej” będą poświęcone następującym zagadnieniom::

  • 2/2024: Nowe lapidarności
  • 3/2024: Niewolnictwo
  • 4/2024: AI w kulturze. Historie, narracje, praktyki
  • 1/2025: Kultura akademicka – od kryzysu ku nadziei

Opisy poszczególnych numerów są dostępne w zakładce CFP 2024/2025.

Zgodnie z Komunikatem MEiN z dnia 3 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-03-listopada-2023-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych):

  • za publikację artykułu w „Kultury Współczesnej” otrzymuje się 70 pkt,
  • do czasopisma przypisane są następujące dyscypliny naukowe: etnologia i antropologia kulturowa; literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii; nauki o sztuce; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki socjologiczne.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!