Redakcja i Rada Naukowa

Zespół redakcyjny:

 • Rafał Koschany (redaktor naczelny)
 • Magdalena Woźniewska-Działak (zastępca redaktora naczelnego)
 • Maria Pietrusiewicz (sekretarz redakcji)
 • Tomasz Majewski (członek redakcji)

Rada Naukowa:

 • Erika Fischer-Lichte (Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschafte, Institut für Theaterwissenschaft w Berlinie)
 • Grzegorz Godlewski (Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski)
 • Bohdan Jung (Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Ralf Konersmann (Philosophie, Universität Kiel, Kolonia)
 • Leszek Korporowicz (Instytut Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Ewa Kosowska (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Ewa Rewers (Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Paweł Rodak (Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski; Wydział Slawistyki, Uniwersytet Paris-Sorbonne)
 • Roch Sulima (d. Instytut Kultury i Komunikowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie)
 • Izolda Topp-Wójtowicz (Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski)
 • Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski)
 • Rafał Wiśniewski (Narodowe Centrum Kultury)
 • Maciej Ząbek (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski)