Każdy przypadek nierzetelności (jak ghostwriting, guest autorship, plagiat czy autoplagiat) redakcja uznaje za przejaw nierzetelności naukowej i złamanie zasad etyki obowiązujących w nauce.

O stwierdzeniu takiego procederu informowane są odpowiednie organy. Ponadto – na mocy umowy – autor zostaje w takiej sytuacji objęty finansową karą umowną, adekwatną do honorarium za wydrukowanie tekstu. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej są dokumentowane.

W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej redakcja „Kultury Współczesnej” stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE).