Kontakt

„Kultura Współczesna”
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
e-mail: kwartalnik@nck.pl
tel. (22) 21 00 195

Maria Pietrusiewicz
Wydawnictwo / Redaktor