Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
e-mail: kwartalnik@nck.pl
 

Maria Pietrusiewicz
Wydawnictwo / Redaktor