Kultura Współczesna

Pismo, mając status kwartalnika naukowego o wyraźnie kulturoznawczym rodowodzie, wpisuje się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom okołokulturowym, jest otwarte na środowiska kulturo- i opiniotwórcze w kraju i za granicą.

Kwartalnik „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka”

ISSN dla wersji papierowej: 1230-4808
ISSN dla wersji elektronicznej: 2300-1704

Za publikację artykułu w „Kulturze Współczesnej” zgodnie z wykazem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. otrzymuje się 70 pkt