Przedłużamy konkurs na koncepcje „Kultury Współczesnej” 2–4/2023 i 1/2024

Data publikacji: 23.09.2022
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Uwzględniając prośby badaczy i ośrodków naukowych, przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń.

Można je nadsyłać do 6 października 2022 roku do godz. 23.59. Tak jak podano w regulaminie, Komisja Konkursowa będzie oceniała prace od 10 do 23 października br. Wyniki zostaną ogłoszone 26 października 2022 roku.*

Zapraszamy do nadsyłania propozycji koncepcji za pomocą formularza:

Konkurs na koncepcje – formularz zgłoszeniowy

(otrzymanie każdego zgłoszenia będziemy potwierdzać, jednak jeśli po jego wysłaniu nie otrzymają Państwo odpowiedzi zwrotnej w ciągu 2 dni roboczych – prosimy dzwonić pod numer redakcji)

W regulaminie konkursu (poniżej) znajdą Państwo informacje o sposobie przesyłania zgłoszeń, elementach wpływających na ich ocenę oraz inne, nie mniej istotne szczegóły.

O czasopiśmie

„Kultura Współczesna” jest jednym z nielicznych periodyków naukowych podejmujących kompleksowo problematykę kultury w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych oraz praktycznych. Specjalnością czasopisma są analizy najnowszych zjawisk i procesów zachodzących w kulturze, tak polskiej, jak i powszechnej, oraz ich szerokie konteksty historyczne, cywilizacyjne, społeczne.


*Tym samym zmieniony zostaje ustęp 1 paragrafu 2 „Terminy Konkursu” w „Regulaminie konkursu na stworzenie koncepcji części tematycznych numerów kwartalnika Kultura Współczesna 2-4/2023 i 1/2024”, ogłoszonego 22 czerwca 2022 roku, i otrzymuje brzmienie: „1. Konkurs rozpocznie się w dniu 22 czerwca 2022 roku i trwać będzie do dnia 6 października 2022 roku do godziny 23.59 (okres trwania Konkursu)”.