[CFP] „Kultura (nie)wrażliwa. Wrażliwość w kulturze” – nabór przedłużony!

Data publikacji: 02.08.2018
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Kolejny numer „Kultury Współczesnej” zatytułowany będzie „Kultura (nie)wrażliwa. Wrażliwość w kulturze”. Zapraszamy do nadsyłania gotowych tekstów i omówień książek wpisujących się w tę tematykę.

[CFP] „Kultura (nie)wrażliwa. Wrażliwość w kulturze” – nabór przedłużony!
Fot. Pexels / CC0 Creative Commons

Zjawisko spłycenia wrażliwości lub wręcz całkowitego jej wypłukania ze współczesnej kultury Wolfgang Welsch nazywa anestetyką – niezdolnością do odczuwania, przeżywania, internalizowania znaczeń. W zmediatyzowanym świecie jednostka dostaje więcej bodźców, niż pozwalają jej na to zdolności percepcyjne. Niemożność zmierzenia się z nadmiarem obrazów i dźwięków sprawia, iż popada w swoistą apatię. Następuje „wypalenie współczucia”. Współczesna kultura zmaga się z antagonistycznymi stanowiskami wobec wrażliwości, której rola z jednej strony jest podkreślana, z drugiej zaś deprecjonowana. Zanikanie wrażliwości w świecie nowych mediów jest problemem, z którym nie zmagały się dotąd nauki o kulturze. Wydaje się zatem konieczne, by podsumować dotychczasowy dorobek naukowy i otworzyć dyskusję na temat kondycji współczesnej kultury oraz znaczenia, jakie odgrywa w niej wrażliwość.

Nabór przedłużony do 20 września

Na teksty artykułów (wraz z abstraktem, bibliografią i 5 słowami kluczowymi) o objętości nieprzekraczającej 40 tys. znaków ze spacjami czekamy do 20 września 2018 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy kwartalnik@nck.pl (każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem, w razie braku potwierdzenia prosimy o telefon do redakcji: 22 21-00-195).

Teksty artykułów zostaną ocenione przez redakcję oraz skonsultowane z zespołem przygotowującym numer. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły zaopiniowane pozytywnie zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

W omówieniu należy podać pełen tytuł książki, autora, miejsce i rok wydania oraz tytuł omówienia, a także słowa kluczowe. Omówienia oceni redakcja, po ewentualnej konsultacji z redaktorami numeru.

Wysłanie do redakcji artykułu lub omówienia książki jest deklaracją autorską o przyjęciu do wiadomości, że artykuł lub omówienie mogą zostać ocenione negatywnie.

Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów i przygotowania przypisów można znaleźć w zakładce Dla autorów.