Dostępność kultury wizualnej – nabór tekstów przedłużony!

Data publikacji: 28.04.2021
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

„Dostępność kultury wizualnej” to tytuł numeru 3/2021 kwartalnika „Kultura Współczesna”. Zachęcamy do przesyłania tekstów związanych z tą tematyką.

miniatury budynków
Fot. Pixabay

Współczesna kultura jest zdominowana przez wizualność. Codziennie przed naszymi oczami przewijają się dziesiątki reklam, billboardów, memów i filmów. Wielu z nas do tej puli dorzuca swoje fotografie, rysunki, kolaże, publikowane zwłaszcza w mediach społecznościowych. Zanurzeni w tym oceanie obrazów rzadko zastanawiamy się nad tym, że tak zorientowana kultura może być wykluczająca dla osób z dysfunkcjami wzroku. Problem ten staje się szczególnie palący, gdy uświadomimy sobie, że osoby niewidome i słabowidzące jedynie w bardzo niewielkim stopniu mogą uczestniczyć w wystawach, spektaklach czy projekcjach filmowych, a ich obecność w muzeach, teatrach i kinach wciąż budzi zdumienie i wątpliwość co do sensowności. Aldo Grassini, twórca Museo Omero z założenia przeznaczonego przede wszystkim dla osób niewidomych, podkreśla, że dostępność kultury dla niepełnosprawnych powinna być rozpatrywana nie tylko jako poważny problem społeczny, ale także istotny czynnik terapeutyczny i sposób na pełniejsze integrowanie się tych osób ze społeczeństwem. W polskich placówkach kulturalnych podejmuje się wprawdzie wysiłki zmierzające do uznania niewidomych za pełnoprawnych uczestników organizowanych wydarzeń, jednak działania te natrafiają na problemy finansowe, techniczne i psychologiczne. W numerze zaprezentowane zostaną zatem rozmaite sposoby włączania osób z dysfunkcjami wzroku w obieg kultury wizualnej. 


CFP: 1 kwietnia - 14 maja 2021 r.

Zapraszamy do nadsyłania gotowych tekstów
(nie dłuższych niż 40 tys. znaków) na adres: kwartalnik@nck.pl.
Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem,
w razie braku potwierdzenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 21 00 195.


Wytyczne dotyczące formatowania tekstów i przygotowania przypisów można znaleźć w zakładce Dla autorów.