[CFP 2/2020] Katastrofy, kataklizmy, klęski. NABÓR PRZEDŁUŻONY

Data publikacji: 20.12.2019
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Czekamy na teksty do 6 marca 2020 r.

[CFP 2/2020] Katastrofy, kataklizmy, klęski. NABÓR PRZEDŁUŻONY
Fot. Wendelin_Jacober / Pixabay.com

We współczesnej kulturze coraz częściej pojawiają się obrazy, filmy, seriale i książki poświęcone katastrofom i kataklizmom, które wydarzyły się kiedyś, lub takich, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Zjawiska takie zawsze budziły obawy i lęki. Chociaż ludzie próbowali się przed nimi zabezpieczać i ich unikać, to charakteryzuje je wysoki stopień nieprzewidywalności. Mają nagły i wstrząsający charakter, a zazwyczaj także dramatyczny przebieg i poważne konsekwencje. Próby opisu tych zdarzeń, wymagają często dystansu czasowego. Wiążą się bowiem z traumą nie tylko pojedynczych osób, ale też całych pokoleń, a nawet społeczeństw.

Dlaczego jedne trafiają do masowej wyobraźni, a inne zostają zapomniane? Dlaczego przyszłość coraz częściej przedstawiana jest jako apokalipsa i zagłada? I skąd współcześnie w kulturze masowej tak wiele powrotów do katastrof, kataklizmów i klęsk z przeszłości?


Zapraszamy do nadsyłania gotowych tekstów
(nie dłuższych niż 40 tys. znaków) na adres: kwartalnik@nck.pl.
Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem,
w razie braku potwierdzenia prosimy o telefon do redakcji: 22 21 00 195.


Teksty artykułów zostaną najpierw ocenione przez redakcję. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły zaopiniowane pozytywnie zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów i przygotowania przypisów można znaleźć w zakładce Dla autorów.