[CFP] Typosfera – nabór tekstów do Kultury Współczesnej

Data publikacji: 14.08.2017
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Typosfera swoją nazwą nawiązuje do klasycznych kategorii ikonosfery i logosfery. W praktyce realizuje się jako aspekt krajobrazu kulturowego. Typosfera jest częścią miejskiego krajobrazu, kształtuje szatę informacyjną przez komercyjne przedsięwzięcia i – często sprzeciwiające się im – oddolne inicjatywy. Na terenach zamieszkiwanych przez mniejszości językowe typograficzna dwujęzyczność może wpływać na poczucie tożsamości grup językowych, a typografia wytwarzana przez grupy społeczne pozwala się im kształtować i staje się sposobem wyrazu.

[CFP] Typosfera – nabór tekstów do Kultury Współczesnej
Fot. pixabay.com neony na ulicy

Numer 4/2017 „Kultury Współczesnej” zatytułowany „Typosfera. Krajobrazy typograficzne” poświęcony będzie typografii w krajobrazie kulturowym. Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów i omówień książek wpisujących się w tę tematykę.

Na propozycje tekstów (abstrakty wraz z bibliografią o objętości nieprzekraczającej 2500 znaków ze spacjami) czekamy do 4 września 2017 r. pod adresem mailowym kwartalnik@nck.pl (potwierdzenia e-maili będą rozsyłane od 28 sierpnia, ewentualnie prosimy o telefon do redakcji: 22 21-00-141). Zgłoszenia zostaną ocenione przez redakcję oraz skonsultowane z zespołem przygotowującym numer. Po pozytywnej ocenie redakcyjnej z poszczególnymi autorami ustalimy terminy nadsyłania gotowych tekstów. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły zaopiniowane pozytywnie zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

Proponując napisanie omówienia, należy podać pełen tytuł książki, autora, miejsce i rok wydania oraz wskazać główne tezy zawarte w publikacji. Omówienia oceni redakcja, zastrzegamy jednak sobie prawo do skonsultowania ich z redaktorami tomu. Wysłanie do redakcji propozycji artykułu lub tekstu jest zarazem deklaracją autorską o przyjęciu do wiadomości, że artykuł lub omówienie mogą zostać ocenione negatywnie. Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów. 

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów, objętości oraz inne przydatne informacje można znaleźć na stronie pisma.