Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 550
Dotacje
Coraz Bliżej Kultury - nowa odsłona kultury w Gminie Głogów

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez...

Dotacje
Wioski kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu dołączyło/dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez...

Dotacje
MY w kulturze - inicjatywy lokalne w gminie Rzezawa

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE",...

Dotacje
Fabryka kultury

Gminny Ośrodek kultury w Jedwabnie dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum...

Dotacje
Kultura w waszych rękach

Gminny Ośrodek Kultury w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Podhorcach dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY...

Dotacje
Wkręceni w kulturę

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe...

Dotacje
Kultura w Centrum Kultury

Brzeskie Centrum Kultury dołączyłodo grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury,...

Dotacje
Dzieje się w Gminie Czyżew!

Do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, dołączył Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie,...

Dotacje
Warsztaty wydobywcze dla osób zainteresowanych pisaniem wniosków wraz z diagnozą i realizacją inicjatyw oddolnych

Dołączenie do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022" umożliwiło Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cekcynie pogłębienie dialogu odnośnie kultury z lokalną...

Dotacje
Duża sztuka do Debrzna puka! - badanie potencjału kulturowego mieszkańców

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie zaprosiło mieszkańców gminy Debrzno do wspólnego tworzenia oferty edukacyjno-animacyjnej poprzez udział w programie dotacyjnym...

Dotacje
Idzie nowe!

Dzięki uczestnictwu w programie „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2022", którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu...

Dotacje
Kultura na nowo w gminie Zambrów

Do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022" prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, dołączyła również gmina Zambrów, a dokładniej Gminne Centrum...