Lokalnie na rzecz dobra wspólnego.

Date of publication: 06.09.2023
Author: PW
Średni czas czytania 3 minutes
print

Lokalnie na rzecz dobra wspólnego. " to inicjatywa zrealizowana w 2023 roku przez Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie w ramach uczestnictwa w programie „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE". Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury. 

Lokalnie na rzecz dobra wspólnego.
Fot. zdjęcie z realizacji zadania

Uczestnikami zadania byli mieszkańcy biorący udział w samej diagnozie oraz przygotowujący i składający wnioski na inicjatywę. Patrząc na liczbę złożonych inicjatyw widać że proces diagnostyczny oraz działania informacyjno-promocyjne zaktywizował mieszkańców – szczególnie młodzież, która do tej pory raczej się nie aktywizowała i nie zgłaszała własnych pomysłów. Z perspektywy uczestników, których opinie były zbierane podczas diagnozy i którzy kontaktowali się sami ze CTiK na etapie składania wniosków sam projekt DK+ w miejscowości jaki poszczególne inicjatywy w ich zakresie są bardzo potrzebne. Przede wszystkim pozwalają na realizację własnych pomysłów poszczególnym grupą mieszkańców, organizowania ciekawych i potrzebnych aktywności, rozszerzanie horyzontów. Widać już na tym etapie, że dla uczestników wartościowe będą te elementy które łącza formy ekspresji artystycznej z integrowaniem się (nadodrzański plener malarski).
Cześć pomysłów związanych z realizacja aktywności sportowej (turniej piłki nożnej) pomimo że miał wielu zwolenników i jest na to zapotrzebowanie społeczne nie mieści się w formule DK+IL. Sugerowaliśmy pomysłodawcą, aby poszukali innych źródeł na tego typu działania. Szansa dla mieszkańców (szczególnie młodych osób) jest Bardzo Młoda Kultura, która w tym roku będzie również realizowana w Ścinawie przez CTiK. 
Duża wartością jest to, że w  jednym z projektów będą aktywni miejscowi rękodzielnicy – oni znają się na swoich fachu, wkładają w to niezwykle dużo pasji, a młodzież, która będzie odbiorcą tego projektu ma szanse popróbować różnych aktywności, wytwarzanych ręcznie, przez siebie samych Zważywszy, że rękodzieło jest teraz modne, co dla młodzieży jest potencjalnie atrakcyjne. Ponadto sama młodzież zdecyduje, czego się uczyć, jakie działania wykonać.