Wspólnie tworzymy kulturę w Gminie Dobrcz!

Date of publication: 11.10.2023
Author: PW
Średni czas czytania 4 minutes
print

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "Wspólnie tworzymy kulturę w Gminie Dobrcz!".

Wspólnie tworzymy kulturę w Gminie Dobrcz!
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu

Podczas ewaluacji mówiono poszczególne etapy realizacji zadania. Zespół wyraził zadowolenie z udziału w programie i realizacji Zadania. Stwierdzono, że zadanie miało wpływ na podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników w przeprowadzeniu diagnozy. Dzięki badaniom wzrosła wiedza zespołu GOK na temat preferencji młodzieży i młodych dorosłych (grupach najmniej licznie widocznej w działaniach GOK) oraz ich postrzegania gminy i działających na jej terenie instytucji. Jest to  niezwykle cenna wiedza do wykorzystania w planowaniu dalszych działań. Zespół stwierdził, iż udało nam się osiągnąć zakładane cele i rezultaty. Siedem złożonych wniosków na inicjatywy lokalne, dla osoby z zewnątrz, spoza naszego środowiska to może wydawać się niedużo. Jednak w realiach gminy wnioskodawca ocenił jako duży sukces. Ponadto należy docenić fakt iż niektórzy wnioskodawcy to osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w życiu GOK. Za istotny uznano też fakt, iż pomysły na składane inicjatywy w większości przypadków nie były jednorazowymi wydarzeniami, tylko stanowiły cykl zadań rozłożonych w czasie. Umożliwi to skorzystanie z inicjatyw większej liczbie osób. W wyborze inicjatyw uczestniczyli eksperci (animator, diagnosta), pracownicy GOK oraz przedstawiciel wnioskodawców. Pracownicy ocenili iż w wyniku realizacji zadania, znacząco wrosła ich wiedza i umiejętności w zakresie przeprowadzania diagnozy wśród lokalnej społeczności. W ramach ewaluacji oceniono też współpracę ze szkołami i sołtysami w zakresie promowania działań GOK i projektu. Stwierdzono, że szczególnie szkoły są doskonałym źródłem przekazywania informacji, zapewniając równocześnie szerokie grono odbiorców w różnym wieku. Zauważono, że na spotkania diagnostyczne przyszły także osoby do tej pory niezaangażowane w działania kulturalne. Motywacja niektórych z tych osób związana była nie tyle z działaniami kulturalnymi, a z codziennym życiem w gminie np. infrastrukturą. Niemniej jednak dzięki temu, że przyszli na spotkanie diagnostyczne i uczestniczyli w diagnozie zawiązała się relacja z GOK i jego pracownikami. Wiedzą, że mogą do nas przyjść i że jesteśmy otwarci na pomysły. Dlatego sam ich udział w spotkaniach i to, że dzięki nim zbliżyli się do GOK, sprawia, że jest to b. ważne i może być zawarciem cennej relacji i przynieść pozytywne działania w przyszłości. Dzięki spotkaniom i wiedzy na temat tego czego ludziom brakuje, także w infrastrukturze byliśmy w stanie stwierdzić, że warto aby działania w ramach programu odbywały się blisko miejsca zamieszkania, były w rożnych częściach gminy, najlepiej w świetlicach. Co ważne wybrane inicjatywy lokalne stanowią odpowiedź na zawarte w diagnozie potrzeby mieszkańców gminy Dobrcz. Po rozmowach z inicjatorami pomysłów zespół nabrał przekonania, że są to osoby zaangażowane i zmotywowane oraz wyrażające chęć współpracy.