Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 550
Dotacje
W Spiżarni Kulturalnej - działaj lokalnie

Ośrodek Kultury w Mirosławcu dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum...

Dotacje
Mała gmina, duże chęci

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego...

Dotacje
Mobilna kultura.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez...

Dotacje
Twoja KOLEJ

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego...

Dotacje
Wspólne działanie - inicjatywy lokalne w Dom Pracy Twórczej "Bajka"

Dom Pracy Twórczej "Bajka" dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez...

Dotacje
Masz pomysł? Bądź częścią kulturalnego Powidza!

Dom Kultury w Powidzu dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury,...

Dotacje
Lokalnie na rzecz dobra wspólnego

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe...

Dotacje
MDK - Mój Dom Kultury

Dom Kultury w Gostyniu dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury,...

Dotacje
Marzenia do spełnienia

Chmielnickie Centrum Kultury dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum...

Dotacje
Nowe otwarcie

Centrum Kultury w Knurowie dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum...

Dotacje
ŁOK - tu Łatwo o Kulturę

Łubniański Ośrodek Kultury dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum...

Dotacje
Łaźnia Moszczenica - nowe rozdanie

Instytut Dziedzictwa i Dialogu "Łaźnia Moszczenica" dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE",...