Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
ZAKRĘCENI NA KULTURĘ

Realizatorem zadania „Zakręceni na kulturę” jest Wołowski Ośrodek Kultury. Celem zadania jest nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną poprzez identyfikację,...

Dotacje
Kierunek - aktywacja kulturalna

Niniejszy raport został przygotowany w ramach projektu Kierunek – aktywacja kulturalna realizowanego przez Strzelecki Ośrodek Kultury w okresie od lutego do maja 2017 r. Przedsięwzięcia...

Dotacje
JA w kulTUrze

Raport to efekt etapu diagnostycznego projektu „JA w kulTUrze”, który ma na celu zainicjowanie działań, wzmacniających zaangażowanie Pińczowskiego Samorządowego Centrum...

Dotacje
Firlej zaprasza

Raport został przygotowany na podstawie diagnozy lokalnej przeprowadzonej w ramach projektu „Firlej zaprasza!” realizowanego przez Ośrodek Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu,...

Dotacje
OOK - nowe inspiracje

Program "OOK - nowe inspiracje" powstał z myślą o osobach i grupach społecznych, które dotąd w niewielkim stopniu angażowały się w życie kulturalne gminy, a których...

Dotacje
Diagnoza potencjału Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku

Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku przeprowadziło diagnozę potencjału kulturowego mieszkańców, żeby przyjrzeć się z uwagą różnym aspektom działalności emceku, a...

Dotacje
Kulturalna czterdziestka wspiera inicjatywy lokalne

Diagnoza potencjału kulturotwórczego gminy Skaryszew została przeprowadzona w ramach projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie, pt. „Kulturalna...

Dotacje
Instalacja kultury

Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Choroszcz jest elementem programu pod tytułem Instalacja Kultury, realizowanego w ramach programu Dom Kultury + inicjatywy Lokalne 2017.

Dotacje
Centrum Aktywności Lokalnej

Projekt Centrum Aktywności Lokalnej realizowany jest w ramach Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. W ramach realizacji Projektu Centrum Aktywności Lokalnej została dokonana...

Dotacje
Kreatywni razem. Cały Radom w Amfiteatrze

Badanie stanowiące podstawę prezentowanego raportu było prowadzone od marca do maja 2017 roku przez Fundację Obserwatorium na zlecenie Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w...

Dotacje
Kultura z Wami!

Diagnoza potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców miasta Krasnystaw została przeprowadzona przez zespół pracowników Krasnostawskiego Domu Kultury. Jest to wynik...

Dotacje
Kultura od nowa - inicjatywy lokalne w Hajnówce

Publikujemy raport podsumowujący diagnozę lokalną przeprowadzoną w ramach projektu „Kultura od nowa - inicjatywy lokalne w Hajnówce”. Diagnoza lokalna kulturalnych potrzeb...