Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 550
Dotacje
Kulturalnie Aktywni - Dom Kultury+

Projekt „Kulturalnie Aktywni - Dom Kultury + ” został zrealizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. W ramach projektu przeprowadzone zostały spotkania fokusowe z...

Dotacje
Ten Dom Kultury jest nasz

Projekt „Ten Dom Kultury jest nasz” został zrealizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.  Realizacja zadania służyła wzmocnieniu potencjału społecznego,...

Dotacje
Inicjatywy lokalne w gminie Gródek

Projekt „Inicjatywy lokalne w gminie Gródek” został zrealizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Projektowi realizowanemu przez Gminne Centrum Kultury...

Dotacje
Diagnoza kultury w gminie Subkowy

Diagnoza potrzeb kulturalnych i uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy Subkowy została przeprowadzona przez Dom Kultury w Subkowach w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury+...

Dotacje
Akcja Od-Nowa: sąsiedzi łączcie się!

W ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 zrealizowano projekt pod nazwą „Akcja Od-Nowa: sąsiedzi łączcie się!”. Przeprowadzone badania...

Dotacje
Laboratorium kultury

Diagnoza potencjału i potrzeb kulturalnych Miasta Szczytno powstała w ramach pierwszego etapu projektu "Laboratorium kultury", realizowanego w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy...

Dotacje
Hutnik Plus

Diagnoza gostyńskiego środowiska kulturalnego, opracowana została w trakcie realizacji projektu „Hutnik Plus”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu...

Dotacje
ZAKRĘCENI NA KULTURĘ

Realizatorem zadania „Zakręceni na kulturę” jest Wołowski Ośrodek Kultury. Celem zadania jest nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną poprzez identyfikację,...

Dotacje
Kierunek - aktywacja kulturalna

Niniejszy raport został przygotowany w ramach projektu Kierunek – aktywacja kulturalna realizowanego przez Strzelecki Ośrodek Kultury w okresie od lutego do maja 2017 r. Przedsięwzięcia...

Dotacje
JA w kulTUrze

Raport to efekt etapu diagnostycznego projektu „JA w kulTUrze”, który ma na celu zainicjowanie działań, wzmacniających zaangażowanie Pińczowskiego Samorządowego Centrum...

Dotacje
Firlej zaprasza

Raport został przygotowany na podstawie diagnozy lokalnej przeprowadzonej w ramach projektu „Firlej zaprasza!” realizowanego przez Ośrodek Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu,...

Dotacje
OOK - nowe inspiracje

Program "OOK - nowe inspiracje" powstał z myślą o osobach i grupach społecznych, które dotąd w niewielkim stopniu angażowały się w życie kulturalne gminy, a których...