Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
Wspólnie działamy, Górę zmieniamy!

Projekt „Wspólnie działamy, Górę zmieniamy!” został zrealizowany przez Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

Dotacje
Dom Kultury+ Inicjuj z MDK

Projekt „Dom Kultury+ Inicjuj z MDK” został zrealizowany przez Mogileński Dom Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

Dotacje
Działam KULturalnie

Projekt „Działam KULturalnie” został zrealizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Przewidywał on przeprowadzenie diagnozy potrzeb i potencjałów mieszkańców...

Dotacje
Diagnoza – Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

Raport Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji powstał w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.

Dotacje
Rzeczyckie kulturalne inicjatywy lokalne

Projekt „Rzeczyckie kulturalne inicjatywy lokalne” został zrealizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Celem badania organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury...

Dotacje
Kulturalnie Aktywni - Dom Kultury+

Projekt „Kulturalnie Aktywni - Dom Kultury + ” został zrealizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. W ramach projektu przeprowadzone zostały spotkania fokusowe z...

Dotacje
Ten Dom Kultury jest nasz

Projekt „Ten Dom Kultury jest nasz” został zrealizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.  Realizacja zadania służyła wzmocnieniu potencjału społecznego,...

Dotacje
Inicjatywy lokalne w gminie Gródek

Projekt „Inicjatywy lokalne w gminie Gródek” został zrealizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Projektowi realizowanemu przez Gminne Centrum Kultury...

Dotacje
Diagnoza kultury w gminie Subkowy

Diagnoza potrzeb kulturalnych i uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy Subkowy została przeprowadzona przez Dom Kultury w Subkowach w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury+...

Dotacje
Akcja Od-Nowa: sąsiedzi łączcie się!

W ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 zrealizowano projekt pod nazwą „Akcja Od-Nowa: sąsiedzi łączcie się!”. Przeprowadzone badania...

Dotacje
Laboratorium kultury

Diagnoza potencjału i potrzeb kulturalnych Miasta Szczytno powstała w ramach pierwszego etapu projektu "Laboratorium kultury", realizowanego w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy...

Dotacje
Hutnik Plus

Diagnoza gostyńskiego środowiska kulturalnego, opracowana została w trakcie realizacji projektu „Hutnik Plus”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu...