Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
Akcja partycypacja? W Ok!

W ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018 w Nowej Hucie, w Krakowie przeprowadzono diagnozę potrzeb kulturalnych i zasobów mieszkańców okolic Klubu Dukat...

Dotacje
Razem w kulturze

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz znalazł się w gronie pięćdziesięciu placówek w Polsce, realizujących projekt dofinansowany z programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+...

Dotacje
Diagnoza potrzeb i oczekiwań kulturalnych w gminie Mielno

Projekt „Diagnoza potrzeb i oczekiwań kulturalnych w gminie Mielno” został zrealizowany przez Centrum Kultury w Mielnie w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Celem...

Dotacje
Ożyw samego siebie – dogrywka

Projekt „Ożyw samego siebie – dogrywka” został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

Dotacje
Młodzieszyńskie inicjatywy lokalne

Projekt „Młodzieszyńskie inicjatywy lokalne” został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

Dotacje
AKCJA! POTRZEBNA REAKCJA"

Projekt „AKCJA! POTRZEBNA REAKCJA” został zrealizowany  w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Jego celem było podjęcie działań służących wzmocnieniu...

Dotacje
Aktywni w kulturze

Projekt „Aktywni w kulturze” został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotekę Publiczną w Istebnej w ramach programu Dom Kultury +...

Dotacje
Gminna Faktoria Kultury - badanie kultury lokalnej.

Projekt „Gminna Faktoria Kultury - badanie kultury lokalnej” został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Celem...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Koźla

Projekt „Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Koźla” został zrealizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne...

Dotacje
Włącz się w kulturę

Projekt „Włącz się w kulturę” został zrealizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. W okresie od kwietnia do maja 2018 roku pracownicy Gminnego Ośrodka...

Dotacje
Inicjatywy lokalne w Wodzisławiu Śląskim

Projekt „Inicjatywy lokalne w Wodzisławiu Śląskim” został zrealizowany przez Wodzisławskie Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Dzięki...

Dotacje
KULTURA? - zróbMY to!

Projekt „KULTURA? - zróbMY to!” został zrealizowany przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Raport stanowi...