Baza raportów

Raporty w bazie pochodzą z polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, firm badawczych oraz od indywidualnych pracowników/czek naukowych i badaczy/ek. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania. Zapraszamy do wsparcia wymiany wiedzy, poprzez zgłoszenie swojego raportu lub publikacji do bazy NCK. Pragniemy zbudować żywą sieć przepływu wiedzy użytecznej w działaniach na rzecz kultury. Propozycje raportów do umieszczenia w bazie prosimy wysyłać na adres bazaraportow@nck.pl wraz z informacją o autorkach/autorach oraz opisem metodologii, w tym: okres realizacji, zastosowana technika badawcza, schemat doboru próby i jej wielkość.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 599
Badania
Proceedings of the Symposium on Funding Culture, Managing the Risk (Paris, 16 - 17 April 2010)

Tytuł: Proceedings of the Symposium on Funding Culture, Managing the Risk (Paris, 16 - 17 April 2010) Autor: redakcja: Guiomar Alonso Cano, Keiko Nowacka, Edouard Joubeaud Rok wydania raportu: 2010...

Badania
Raport o muzeach
Title: Muzea w Polsce 1989-2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich
Author: Dorota Folga-Januszewska
Year: 2009
Badania
Raport o wzornictwie
Title: Diagnoza stanu wzornictwa
Author: Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Year: 2009
Badania
Raport o digitalizacji dóbr kultury
Title: Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020
Author: MKIDN
Year: 2009
Badania
Raport o edukacji kulturalnej
Title: Jakiej kultury Polacy potrzebują i czy edukacja kulturalna im ją zapewnia? Raport o problemach edukacji kulturalnej w Polsce dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Author: Barbara Fatyga
Year: 2009
Badania
Raport o promocji Polski przez kulturę
Title: Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły. Promocja Polski poprzez kulturę
Author: Paweł Potoroczyn
Year: 2009
Badania
Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej
Title: Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce
Author: Wojciech Burszta, Mirosław Duchowski, Barbara Fatyga, Jacek Nowiński, Mirosław Pęczak, Elżbieta Anna Sekuła, Tomasz Szlendak
Year: 2009
Badania
Raport o książce
Title: Przemysł książki
Author: Piotr Dobrołęcki, Kuba Frołow, Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman-Krajewska, Ewa Tenderenda-Ożóg, Tomasz Nowak, Piotr Miodunka
Year: 2009
Badania
Raport o finansowaniu i zarządzaniu instytucjami kultury
Title: Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury
Author: Jakub Głowacki, Jerzy Hausner, Krzysztof Jakóbik, Krzysztof Markiel, Ambrosy Mituś, Michał Żabiński
Year: 2009
Badania
Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego
Title: Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989
Author: Red. Jacek Purchla
Year: 2009
Badania
Raport o rynku dzieł sztuki
Title: Rynek dzieł sztuki w Polsce. Aspekty prawno-ekonomiczne
Author: Joanna Białynicka-Birula
Year: 2009
Badania
Raport o teatrze
Title: Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989–2009
Author: Paweł Płoski
Year: 2009