Baza raportów

Raporty w bazie pochodzą z polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, firm badawczych oraz od indywidualnych pracowników/czek naukowych i badaczy/ek. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania. Zapraszamy do wsparcia wymiany wiedzy, poprzez zgłoszenie swojego raportu lub publikacji do bazy NCK. Pragniemy zbudować żywą sieć przepływu wiedzy użytecznej w działaniach na rzecz kultury. Propozycje raportów do umieszczenia w bazie prosimy wysyłać na adres bazaraportow@nck.pl wraz z informacją o autorkach/autorach oraz opisem metodologii, w tym: okres realizacji, zastosowana technika badawcza, schemat doboru próby i jej wielkość.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 599
Badania
Information systems to support the mobility of artists and other professionals in the culture field: a feasibility study

Tytuł: Information systems to support the mobility of artists and other professionals in the culture field: a feasibility study Autor: Andrew McCoshan, Nick McAteer, Michael Blakemore, Richard...

Badania
Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej? Nowe formy uczestnictwa w kulturze na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich

Tytuł: Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej? Nowe formy uczestnictwa w kulturze na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Autor: Fundacja Rozwoju...

Badania
Stetoskop kulturalny – diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu wodzisławskiego

Tytuł: Stetoskop kulturalny – diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu wodzisławskiego Autor: Wodzisławskie Centrum Kultury: Nadia Mechine, Joanna Stanisz – Cebula,...

Badania
The Impact of Culture on Creativity

Tytuł: The Impact of Culture on Creativity Autor: KEA Rok wydania raportu: 2009 Finansowanie: Komisja Europejska

Badania
Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych

Tytuł: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych Autor: ECORYS: Marta Mackiewicz, Beata Michorowska, Agata Śliwka Rok wydania raportu: 2009 Finansowanie: Ministerstwo Gospodarki

Badania
Evaluating the socio-economic impacts of selected regenerated heritage sites in Europe

Tytuł: Evaluating the socio-economic impacts of selected regenerated heritage sites in Europe Autor: Sophia Labadi Rok wydania raportu: 2008 Finansowanie: European Cultural Foundation (ECF),...

Badania
Visas/the discordant note. A White Paper On Visa Issues, Europe and artists’ mobility

Tytuł: Visas/the discordant note. A White Paper On Visa Issues, Europe and artists’ mobility Autor: Freedom of Musical Expression (FreeMuse), European Live Music Forum (ELMF), European Council...

Badania
Mobility of Cultural Professionals from the UK, Ireland, Netherlands and Portugal

Tytuł: Mobility of Cultural Professionals from the UK, Ireland, Netherlands and Portugal Autor: Rod Fisher, Marilena Stanciu,Catarina Toscano Rok wydania raportu: 2008 Finansowanie:

Badania
Mobility of Artists and Cultural Professionals in South Eastern Europe

Tytuł: Mobility of Artists and Cultural Professionals in South Eastern Europe Autor: Dimitrije Vujadinovic Rok wydania raportu: 2008 Finansowanie:

Badania
Mobility in Central and Eastern European Countries

Tytuł: Mobility in Central and Eastern European Countries Autor: Dorota Ilczuk, Magdalena Kulikowska, Aleksandra Litorowicz, Anna Stepniewska Rok wydania raportu: 2008 Finansowanie:

Badania
Mobility Matters. Programmes and Schemes to Support the Mobility of Artists and Cultural Professionals

Tytuł: Mobility Matters. Programmes and Schemes to Support the Mobility of Artists and Cultural Professionals Autor: ERICarts Institute (European Institute for Comparative Cultural Research) Rok...

Badania
A Creative Economy Green Paper for the Nordic Region

Tytuł: A Creative Economy Green Paper for the Nordic Region Autor: Tom Fleming Rok wydania raportu: 2007 Finansowanie: Nordic Innovation Centre