Baza raportów

Raporty w bazie pochodzą z polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, firm badawczych oraz od indywidualnych pracowników/czek naukowych i badaczy/ek. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania. Zapraszamy do wsparcia wymiany wiedzy, poprzez zgłoszenie swojego raportu lub publikacji do bazy NCK. Pragniemy zbudować żywą sieć przepływu wiedzy użytecznej w działaniach na rzecz kultury. Propozycje raportów do umieszczenia w bazie prosimy wysyłać na adres bazaraportow@nck.pl wraz z informacją o autorkach/autorach oraz opisem metodologii, w tym: okres realizacji, zastosowana technika badawcza, schemat doboru próby i jej wielkość.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 599
Badania
Raport o tańcu współczesnym
Title: Raport o tańcu współczesnym w Polsce w latach 1989-2009
Author: Jadwiga Grabowska, Joanna Szymajda
Year: 2009
Badania
Raport o kinematografii
Title: Raport o stanie polskiej kinematografii
Author: Tadeusz Miczka
Year: 2009
Badania
Raport o szkolnictwie artystycznym
Title: Raport o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego
Author: Krzysztof Pawłowski
Year: 2009
Badania
Raport o mediach audiowizualnych
Title: Sytuacja polskich mediów audiowizualnych w latach 1989 – 2008
Author: Wiesław Godzic, Aleksandra Drzał-Sierocka
Year: 2009
Badania
Study on the Social Situation of Artists in Austria

Tytuł: Study on the Social Situation of Artists in Austria Autor: L&R Sozialforschung: Petra Wetzel, Susi Schelepa, Gerhard Wohlfahrt Rok wydania raportu: Finansowanie: federalne Ministerstwo...

Badania
White paper on creativity. Towards an Italian model of development

Tytuł: White paper on creativity. Towards an Italian model of development Autor: redakcja: Walter Santagata, tłumaczenie angielskie: David Kerr Rok wydania raportu: 2009 Finansowanie:

Badania
Culture and Creative Industries in Germany

Tytuł: Culture and Creative Industries in Germany Autor: Michael Sönderman, Christoph Backes, Olaf Arndt, Daniel Brünink Rok wydania raportu: 2009 Finansowanie: federalne Ministerstwo ds....

Badania
Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?

Tytuł: Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać? Autor: Małopolski Instytut Kultury (MIK): redackja: Anna Miodyńska Rok wydania raportu: 2008...

Badania
Aktywne domy kultury

Tytuł: Aktywne domy kultury Autor: Tomasz Kasprzak, Marcin Jewdokimow, Bartłomiej Walczak, Bohdan Skrzypczak, Jacek Gralczyk, Aneta Ostaszewska, Maciej Kochanowicz, Aleksander Tarkowski, Grzegorz...

Badania
Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze

Tytuł: Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze Autor: Maria Buczek, Jakub Głowacki, Mirosław Gronicki, Jerzy Hausner, Krzysztof Markiel, Jacek Purchla, Joanna Szeliga-Sanetra, Agata...

Badania
Porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury - Województwo Dolnośląskie (Rzeczpospolita Polska) i Region Alzacji (Republika Francuska)

Tytuł: Porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury - Województwo Dolnośląskie (Rzeczpospolita Polska) i Region Alzacji (Republika Francuska) Autor: Rok wydania raportu: 2009 Finansowanie:

Badania
Europejskie Polityki Kulturalne 2015. Raport ze scenariuszami przyszłości publicznego finansowania sztuki współczesnej w Europie

Tytuł: European Cultural Policies 2015. A Report with Scenarios on the Future of Public Funding for Contemporary Art in Europe || Europejskie Polityki Kulturalne 2015. Raport ze scenariuszami...