W poszukiwaniu strategii. Działania instytucji teatralnych w czasie pandemii. Raport z badania prowadzonego z osobami kierującymi instytucjami teatralnymi w Polsce

Date of publication: 16.06.2021
Średni czas czytania 2 minutes
print

Raport W poszukiwaniu strategii. Działania instytucji teatralnych w czasie pandemii. Raport z badania prowadzonego z osobami kierującymi instytucjami teatralnymi w Polsce należy do kolekcji siedmiu opracowań wydanych przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, przygotowanych w ramach projektu Nowe formy istnienia. Jak zmieniał się teatr w pandemii ? Interdyscyplinarne zespoły badawcze przyglądały się przemianom zachodzącym w polskim teatrze i skutkom pandemii COVID-19 dla ekosystemu teatralnego: od instytucji i organizacji teatralnych, przez ich pracowników, po artystów oraz publiczność. Efektem prac jest zapis stanu teatru polskiego w momencie kryzysu wywołanego pandemią.

Na zdjęciu znajdują się kolorowe okładki raportów
Fot. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Celem projektu badawczego było oszacowanie, jakie działania podjęto przez instytucje teatralne w czasie pandemii. Badania prowadzono w maju i w czerwcu 2020 r. W pierwszym etapie zrealizowano badanie ilościowe CAWI na próbie N=223 osób kierujących różnymi instytucjami teatralnymi w Polsce. W etapie drugim przeprowadzono 18 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z osobami dobranymi na podstawie kryteriów zidentyfikowanych w pierwszej (ilościowej) fazie badania. Wyniki badań pozwoliły na dokonanie kategoryzacji strategii podjętych przez teatry podczas pandemii. W raporcie znalazły się również wnioski dotyczące sytuacji finansowej teatrów, charakteru pomocy otrzymanej przez te instytucje, a także nowych działań programowych.

Raport opublikowano na stronie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego:

https://www.instytut-teatralny.pl/projekty/nowe-formy-istnienia-jak-zmienial-sie-teatr-w-pandemii/