Wspólnoty pamięci

Badania

Badamy zainteresowania, emocje i wiedzę Polaków dotyczące dziedzictwa kulturowego, przełomowych wydarzeń z historii Polski oraz postaci historycznych. Analizujemy praktyki pamiętania i upamiętniania.