Kontakt

Dział Badań i Analiz NCK
Agnieszka Bąk
Kierownik Działu Badań i Analiz
Grażyna Pol
Zastępca Kierownika Działu Badań i Analiz
Antoni Głowacki
Dział Badań i Analiz
Rafał Pląsek
Dział Badań i Analiz
Martyna Rutka
Dział Badań i Analiz
Kamila Sondej
Dział Badań i Analiz
Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska
Dział Badań i Analiz