Kontakt

Agnieszka Bąk
Kierownik Działu Badań i Analiz
Grażyna Pol
Zastępca Kierownika Działu Badań i Analiz
dr Małgorzata Retko-Bernatowicz
Dział Badań i Analiz
Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska
Dział Badań i Analiz
Marlena Modzelewska
Dział Badań i Analiz
Kamila Węglarska
Dział Badań i Analiz