Dział Badań i Analiz w Narodowym Centrum Kultury realizuje swoje cele poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych oraz prac analityczno-diagnostycznych w obszarze kultury. Priorytety programu badawczego określane są w oparciu o rekomendacje Zespołów Eksperckich Narodowego Centrum Kultury.

W ramach swojej działalności Dział Badań i Analiz organizuje seminaria, debaty i konferencje, prowadzi działalność wydawniczą (kwartalnik „Nowości Badawcze NCK” oraz „Rocznik Kultury Polskiej”), a także prowadzi ogólnodostępną bazę krajowych oraz zagranicznych raportów.

Odbiorcą tych działań są przede wszystkim naukowcy, menadżerowie kultury, politycy i przedstawiciele władzy publicznej różnych szczebli, a także animatorzy kultury, artyści oraz przedsiębiorcy.

Współpracownikami i zewnętrznymi partnerami Działu Badań i Analiz są pracownicy naukowi, uczelnie wyższe, instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe oraz polskie i zagraniczne ośrodki badawcze.