Świętowanie Niepodległości | Komunikat z badań jakościowych

Data publikacji: 10.11.2017
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Z okazji Święta Niepodległości prezentujemy komunikat z części jakościowej badań "Obchody Święta Niepodległości".

Świętowanie Niepodległości | Komunikat z badań jakościowych
kwiaty

Chcieliśmy dowiedzieć się, jakie bariery sprawiają, że osoby zainteresowane historią Polski nie biorą udziału w obchodach świąt państwowych i narodowych. Mieliśmy również na celu poznanie motywacji osób, które aktywnie w nich uczestniczą.

W ramach projektu została zrealizowana jakościowa część badania. Przeprowadziliśmy 6 zogniskowanych wywiadów grupowych: trzy w Warszawie i trzy w Skarżysku Kamiennej. Rozmawialiśmy z osobami, które biorą aktywny udział w obchodach świąt państwowych oraz z nieświętującymi, ale zainteresowanymi historią Polski. 

Tuż po 11 listopada rozpocznie się realizacja części ilościowej badania - ogólnopolskiego sondażu przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie za pomocą wywiadu telefonicznego (CATI).

Zachęcamy do zapoznania się z naszą prezentacją.