Dostępność kultury wizualnej

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 3(115)/2021
Dostępność kultury wizualnej
Spis treści

Dostępność kultury wizualnej

Wstęp. Przełamać wzrokocentryzm - Weronika Kobylińska, Anna Pięcińska, Mateusz Skrzeczkowski
Muzeum Dotykowe w Ankonie – historia pewnej idei - Aldo Grassini
POLIN – muzeum dostępne. Muzeum jako miejsce, gdzie dokonuje się zmiana społeczna - Wioleta Jóźwiak
Muzeum na wyciągnięcie ręki - Anna Knapek
Poszukiwanie wspólnych przestrzeni. Dostępność sztuk wizualnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku - Adrianna Lau, Monika Matusiak, Natalia Szemis
Możliwości i ograniczenia audiodeskrypcji dzieł sztuki na przykładzie obrazu "Taniec Salome" ("Salome z tatuażem") Gustave’a Moreau - Izabela Kopania
Słowa o mieście – udostępnianie street artu osobom z niepełnosprawnością wzroku - Robert Więckowski

Edukacja włączająca

Kulturowa edukacja włączająca: od pedagogies of accommodation do pedagogies of dissent - Marta Kosińska
Zmysłowy wymiar obrazu – wrażliwość synestezyjna a partycypacja w sztuce wizualnej osób niewidomych - Elżbieta Stachowiak-Dudzik
Posągi i kubły. Inaczej o dostępności kultury wizualnej dla osób z uszkodzeniami wzroku - Beata Iwanicka, Juliusz Iwanicki
Usłyszeć obraz, zobaczyć świat – o potencjale doświadczenia kinowego u osób z deficytem wzroku - Anna M. Piskorska
Wycieczki z audiodeskrypcją w instytucjach kultury – wyzwania w realizacji dostępności - Jadwiga Grudzień
W jaki sposób pomóc osobom niewidomym w odbiorze sztuk wizualnych? - Agata Sztorc-Gromaszek, Magdalena Szubielska
Widzialność w zawieszeniu. Wystawa dla wizualnie uprzywilejowanych – analiza Niewidzialnej Wystawy - Małgorzata Bogunia-Borowska
Funkcjonalność aplikacji mobilnych w tyfloświecie - Barbara Orzeł

Omówienia

Analityka kulturowa – nowy paradygmat badań w humanistyce - Andrzej Radomski

Wspomnienie

Dorota Wolska (1955–2021) - Krzysztof Łukasiewicz, Jacek Małczyński