Algorytmiczna kultura

Algorithmic culture

Kultura Współczesna
nr 1(104)/2019

Autorzy publikujący w najnowszym numerze „Kultury Współczesnej” podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób algorytmy, rozumiane jako swego rodzaju narzędzia porządkujące dotychczasowy stan wiedzy, ale także – dzięki procesom uczenia maszynowego – przewidujące określone rezultaty naszych działań, wpływają na różne obszary życia społecznego, gospodarczego, a nawet politycznego, zmieniając tym samym takie kategorie kulturowe jak: wiedza, władza, autorytet, tożsamość, sztuka i komunikacja.

Czy inteligentnym maszynom można zaufać? Czy opierając w coraz większym stopniu nasze działania o algorytmiczne obliczenia i logikę big data, dajemy wyraz naszej racjonalności, czy też odwrotnie – ograniczając do minimum własne analizy, zdajemy się niemal bezmyślnie na „nieomylność” maszyn, które zawłaszczają coraz szersze obszary do swej eksploracji. W jaki sposób żywiące się danymi algorytmy wpływają na kulturę i jej odbiór?  O szansach i zagrożeniach postępującej algorytmizacji życia będzie można przeczytać w najnowszym numerze „Kultury Współczesnej”.