Przedłużamy konkurs na koncepcje „Kultury Współczesnej” 2–4/2024 i 1/2025

Data publikacji: 26.09.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Na prośbę badaczy i ośrodków naukowych przedłużamy termin nadsyłania propozycji koncepcji „Kultury Współczesnej” 2–4/2024 i 1/2025 do 6 października 2023 roku do godz. 23.59.

Tak jak podano w regulaminie, Komisja Konkursowa będzie oceniała koncepcje od 10 do 23 października br. Wyniki zostaną ogłoszone 26 października 2023 roku.*

Zapraszamy do nadsyłania propozycji koncepcji za pomocą formularza:

https://konkurskw2024-2025.webankieta.pl/.

(Otrzymanie każdego zgłoszenia będziemy potwierdzać, jednak jeśli po jego wysłaniu nie otrzymają Państwo odpowiedzi zwrotnej w ciągu 2 dni roboczych – prosimy dzwonić pod numer redakcji).

W regulaminie konkursu (poniżej) znajdą Państwo informacje o sposobie przesyłania zgłoszeń, elementach wpływających na ich ocenę oraz inne, nie mniej istotne szczegóły.

O czasopiśmie

„Kultura Współczesna” jest jednym z nielicznych periodyków naukowych podejmujących kompleksowo problematykę kultury w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych oraz praktycznych. Specjalnością czasopisma są analizy najnowszych zjawisk i procesów zachodzących w kulturze, tak polskiej, jak i powszechnej, oraz ich szerokie konteksty historyczne, cywilizacyjne, społeczne.


*Tym samym zmieniony zostaje ustęp 1 paragrafu 2 „Terminy Konkursu” w „Regulaminie konkursu na stworzenie koncepcji części tematycznych numerów kwartalnika Kultura Współczesna 2-4/2024 i 1/2025”, ogłoszonego 23 czerwca 2023 roku, i otrzymuje brzmienie: „1. Konkurs rozpocznie się w dniu 23 czerwca 2023 roku i trwać będzie do dnia 6 października 2023 roku do godziny 23.59 (okres trwania Konkursu)”.