Nabór do „Kultury Współczesnej” 4/2022 przedłużony! Teksty można nadsyłać do 11 sierpnia

Data publikacji: 25.07.2022
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

„Kultura Współczesna” 4/2022 będzie nosiła tytuł „Kulturowe krajobrazy postpandemii”.

Pandemia stała się rzeczywistością kształtującą prawie każdy aspekt życia. Oczekujemy jej końca, ale czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie świat po pandemii jako miejsce wolne od wirusa zarówno w sensie biologicznym, jak i kulturowym? Powstało już wiele opracowań i raportów o pandemicznej kondycji różnych obszarów życia społecznego i jednostkowego, w tym także różnych dziedzin kultury. Zagadnieniem interesującym dla życia zbiorowego jest pytanie o nadchodzący postpandemiczny krajobraz. Postpandemia dołącza do grupy pojęć poprzedzonych przedrostkiem „post-”, który ujawnia swą – jak napisałaby Rosalind Krauss – „performatywną dwuznaczność”. Z jednej strony wskazuje na chęć wyjścia poza pandemiczną perspektywę, z drugiej zaś niejako dialektycznie do niej nawiązuje. Stąd pytania, czy powrót do rzeczywistości przedpandemicznej jest jeszcze możliwy, czy przeciwnie – nasz świat nieodwracalnie ulega zmianie, czego jesteśmy mimowolnymi świadkami? Wśród znaków szczególnych obecnych czasów najczęściej wskazuje się izolację i dystans w każdym aspekcie życia, wirtualność jako zastępcze narzędzie tego, co bezpośrednie. Rzadziej natomiast poszukuje się głębszych konsekwencji dla życia w postpandemii. Już samo rozróżnienie czasu pandemicznego i postpandemicznego wydaje się zagadnieniem wartym głębszej analizy humanistycznej. Dawne dualizmy: kultura – natura, materialne – niematerialne, prywatne – publiczne, realne – wirtualne, online – offline wyparte zostały przez nowe hybrydy. W jakim stopniu świadomość pandemii, jej przebiegu i skutków będzie miała ożywczy wpływ na redefinicję kluczowych pojęć, które dotychczas organizowały nasze rozumienie świata? Czy wyłoni się specyficzna kultura postpandemiczna, rozpoczynająca nowe formy ujmowania tego, co kulturowe, czy właśnie rozpoczyna się nowy rozdział dziejów ludzkości?

Zapraszamy do nadsyłania gotowych tekstów (nie dłuższych niż 40 tys. znaków) na adres: kwartalnik@nck.pl.

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem, w razie braku potwierdzenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 21 00 195.