[CFP] Technolęki. Nabór tekstów do „Kultury Współczesnej”

Pt. 9 lutego — Pt. 23 marca 2018 r.
[CFP] Technolęki. Nabór tekstów do „Kultury Współczesnej”
Fot. Pexels / CC0 Creative Commons

Nowe technologie (jak wszechobecne procesy obliczeniowe, technologie biometryczne czy sztuczne sieci neuronalne) oraz związana z nimi infrastruktura z jednej strony stanowią wyraz technooptymizmu, a z drugiej – inspirują do dystopijnych wyobrażeń na temat nie-ludzkiej przyszłości. Lęki technokultury, przybierające niekiedy postać paranoi, często odsłaniają wartości, których chcemy bronić. Pokazują wyobrażenia o tym, jakie jest i powinno być nasze otoczenie społeczne. W kulturze popularnej lęk przed starszą technologią oraz współczesnymi biotechnologiami podszyty jest jednak pewnego rodzaju fascynacją.

Kolejny numer „Kultury Współczesnej” zatytułowany będzie „Technolęki. Kulturowe oblicza lęku przed technologią”. Zapraszamy do nadsyłania gotowych tekstów i omówień książek wpisujących się w tę tematykę.

Na teksty artykułów (wraz z abstraktem, bibliografią i 5 słowami kluczowymi) o objętości nieprzekraczającej 40 tys. znaków ze spacjami czekamy do 23 marca 2018 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy kwartalnik@nck.pl (każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem, w razie braku potwierdzenia prosimy o telefon do redakcji: 22 21-00-195).

Szczegółowe informacje

Teksty artykułów zostaną ocenione przez redakcję oraz skonsultowane z zespołem przygotowującym numer. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły zaopiniowane pozytywnie zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

W omówieniu należy podać pełen tytuł książki, autora, miejsce i rok wydania oraz tytuł omówienia. Omówienia oceni redakcja, po ewentualnej konsultacji z redaktorami numeru.

Wysłanie do redakcji artykułu lub omówienia książki jest deklaracją autorską o przyjęciu do wiadomości, że artykuł lub omówienie mogą zostać ocenione negatywnie.

Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów, objętości oraz inne przydatne informacje można znaleźć na stronie pisma.