Numer 4/2017 „Kultury Współczesnej” o typosferze i krajobrazach typograficznych

Data publikacji: 21.12.2017
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Numer 4/2017 „Kultury Współczesnej” dotyczy typosfery i krajobrazów typograficznych.

Numer 4/2017 „Kultury Współczesnej” o typosferze i krajobrazach typograficznych
okładka

„Słowo pisane, w tym drukowane – niesłusznie konotowane głównie z książką – jest słowem wizualnym w tym sensie, że znaczy nie tylko na mocy językowej treści zapisu, lecz także na mocy pozajęzykowej, materialnej formy i jej kontekstu sytuacyjnego. We współczesnej kulturze posttypograficznej czcionka z jednej strony uległa estetyzacji i – prywatyzacji, a z drugiej stała się środkiem wyrazu tożsamości jednostek i grup społecznych” (ze wstępu prof. Agnieszki Karpowicz i dr Marty Rakoczy).