Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
Diagnoza – odkrywająca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej

W ramach projektu w GOKiS odbyły się konsultacje społeczne z przedstawicielami różnorodnych środowisk i grup działających na terenie Gminy Siepraw. Na spotkaniu poruszano kwestię...

Dotacje
RADOMSKO - MAPA ZASOBÓW I POTENCJAŁÓW

Miejski Dom Kultury w Radomsku jest otwartym, nastawionym na środowisko lokalne partnerem wielu przedsięwzięć kulturalnych, inicjowanych przez osoby indywidualne, grupy i instytucje. W swojej...

Dotacje
Diagnoza zasobów i inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców gminy Dywity

W Gminie Dywity istnieje praktyka współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a instytucją kultury. Świadczy o tym idea wspólnego budowania Kalendarza Imprez, który...

Dotacje
Raport z badań nad aktywnością kulturalną mieszkańców katowickich dzielnic Bogucice i Zawodzie

Wzory uczestnictwa w kulturze są ważnym wskaźnikiem ogólnej kondycji kulturowej społeczeństwa. Odzwierciedlają całokształt złożonych uwarunkowań ekonomicznych, socjalnych,...

Dotacje
Raport z badań realizowanych w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej

Celem projektu, skojarzonego w identyfikacji wizualnej z hasłami WSPÓLNIE LOKALNIE KULTURALNIE, jest otwarcie Kubiszówki na mieszkańców Bielska-Białej, wspieranie oddolnych...

Dotacje
Diagnoza inicjatyw kulturalnych mieszkańców Bełchatowa

Opracowanie diagnozy społecznej jest niezbędnym elementem poprawnie zaplanowanego procesu wprowadzania zmian: zarówno, jeśli planowane są całkowicie nowe rozwiązania, jak i gdy...

Dotacje
Diagnoza potrzeb społeczno-kulturalnych. MOJE MIEJSCE JEST TUTAJ!

Jednym z priorytetowych obszarów działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu jest odpowiadanie na potrzeby środowiska lokalnego, budowanie relacji, dialogu, podejmowanie...

Dotacje
Dynów - diagnoza

W ramach Dom Kultury + inicjatywy lokalne 2013 Miejski Ośrodek Kultury przygotował pomysł na to, jak w krótkim czasie uzyskać wiedzę na temat potrzeb różnych grup...

Dotacje
”Dotknij tradycji” - koncert wieńczący projekt realizowany w ramach Programu Dom Kultury+. Edukacja artystyczna

Podczas koncertu wystąpiły zespoły ludowe "Mali Jodłowianie" i "Jodłowianie" oraz uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych z gminy Jodłowa.

Dotacje
Entliczek pentliczek twórczy stoliczek - wernisaż

Warsztaty plastyczne „Entliczek pentliczek twórczy stoliczek” zrealizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+. Edukacja Artystyczna” dobiegły...

Dotacje
Spotkania kulturalne próbą ratowania kultury wsi Galicyjskiej

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni od października realizuje projekt w ramach Programu Dom Kultury+. Edukacja artystyczna.

Dotacje
Przygotowania do spektaklu ”Alicja w krainie czarów”!

Projekt realizowany przez Forum Inicjatyw Twórczych z Parzęczewa w ramach Programu NCK Dom Kultury+. Edukacja artystyczna.