Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
W Toruniu ”Sztuka do szkoły puka”

"Sztuka do szkoły puka" to projekt realizowany przez toruński Dom Muz, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+. Edukacja...

Dotacje
”ANI SŁOWA” - projekt teatru tańca z Krakowa

Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego, w ramach Programu NCK "Dom Kultury+. Edukacja artystyczna".

Dotacje
”NASZE JEST PIĘKNE” - PROJEKT Z KLUCZBORKA

Kluczborski Dom Kultury w ramach Programu "Dom Kultury+. Edukacja artystyczna" realizuje projekt pt. „Nasze jest piękne”.

Dotacje
”ARTYSTYCZNY KULTUROBUS” W KAMIEŃSKIM DOMU KULTURY

Trwają warsztaty "Artystycznego kulturobusu" dofinansowanego ze środków NCK w ramach Programu "Dom Kultury+. Edukacja artystyczna".

Dotacje
Kolędowanie na sokólszczyźnie

W ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+. Edukacja artystyczna Sokólski Ośrodek Kultury podjął decyzję o powołaniu oraz wyedukowaniu młodego pokolenia kolędników...

Dotacje
Wokół komunikatu

Dom Kultury w Rawiczu wychodzi naprzeciw problemowi komunikacji. Jak go rozwiązuje wraz z młodzieżą podczas warsztatów? Zadanie realizowane jest w ramach Programu Narodowego Centrum...

Dotacje
Moje miasto, moje dziedzictwo, moja inspiracja

Projekt Sławieńskiego Domu Kultury "Moje miasto, moje dziedzictwo, moja inspiracja", który uzyskał dofinansowanie Programu Dom Kultury+. Edukacja Artystyczna, jest już...

Dotacje
Dla Sztuki Duś Enter!

Krotoszyński Ośrodek Kultury otrzymał dotację od Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu "Dla sztuki duś enter!" w ramach programu Dom Kultury+. Edukacja artystyczna.

Dotacje
Sztuka (niby) obca

Projekt "Sztuka (niby) obca" przeznaczony jest dla dzieci z szóstych klas szkół podstawowych znajdujących się na Dolnym Mieście – pięknej, bogatej w ciekawą...

Dotacje
Jest w orkiestrach dętych jakaś siła!

Projekt realizowany przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli w ramach Programu NCK Dom Kultury+. Edukacja artystyczna.

Dotacje
Na styku technik- na styku kultur

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek” rozpoczęło realizację zadania w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+. Edukacja artystyczna. Każdy moduł warsztatowy...

Dotacje
I Ty możesz zostać artystą- projekt Kórnickiego Ośrodka Kultury

Organizacja "Festiwalu artystów dziecięcych gminy Kórnik" ruszyła pełną parą! Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum są w trakcie warsztatów...