Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
DIAGNOZA - Biuro Festiwalowe Impart 2016

W ramach projektu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Biuro Festiwalowe Impart 2016 przeprowadziło  Diagnoza dostępnych oraz spełniających warunki konkursowe projektów społecznych i...

Dotacje
DIAGNOZA KULTURY w Gminie Wadowice

Celem diagnozy nie było zdobycie wykazów ilościowych, jednak jakościowa ocena dotychczasowych działań i wyznaczenie nowych kierunków w aktywnościach kulturalnych prowadzonych...

Dotacje
DIAGNOZA ZASOBÓW I SAMODZIELNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Głównym celem badania było zidentyfikowanie zasobów i samodzielnych inicjatyw mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie, które miały stać się podstawą do...

Dotacje
Diagnoza otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku

Badanie stanowiące podstawę niniejszego raportu zostało przeprowadzone przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku dniach 1.06 na...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój

W celu określenia potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój zostało przeprowadzone badanie potrzeb środowiska lokalnego. Konsultacje z mieszkańcami, w tym lokalnymi...

Dotacje
DIAGNOZA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE GRĘBÓW

Diagnozę sporządzono w ramach projektu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013. Analizie poddano zbiorczo Gminne Centrum Kultury oraz jego wszystkie placówki klubowe ze względu na...

Dotacje
Diagnoza lokalna społeczności Długich Ogrodów - Gdańsk

Przeprowadzona od maja do czerwca 2013, w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013, diagnoza objęła dzielnicę Długie Ogrody w Gdańsku. Kontekstem dla niej był Festiwal Narracje 2013,...

Dotacje
DIAGNOZA LOKALNA potrzeb kulturalnych mieszkańców PODKOWY LEŚNEJ

Dokument stanowi podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013”. Celem projektu było stworzenie diagnozy...

Dotacje
Raport z przebiegu procesu wyboru inicjatyw w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013

Działania w ramach projektu realizowanego w ramach DK+ Inicjatywy Lokalne 2013, w okresie od maja 2013 do czerwca 2013 objęły 4 spotkania robocze oraz jedno o charakterze konferencyjnym.

Dotacje
Diagnoza identyfikująca zasoby oraz samodzielne inicjatywy mieszkańców Gminy Gaworzyce

Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach znalazł się wśród pięćdziesięciu domów kultury w Polsce, które uczestniczą w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013,...

Dotacje
DIAGNOZA STANU KULTURY W EŁKU

Zamierzeniem projektu była aktywizacja słabo zaangażowanych grup społecznych i włączenie ich do działania poprzez rozwijanie współpracy międzypokoleniowej, integrowanie lokalnej...

Dotacje
DIAGNOZA Identyfikująca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Miasta i Gminy Złocieniec

Złocieniecki Ośrodek Kultury aplikując do Programu Dom Kultury+ Inicjatyw lokalne podjął się wyzwania, które do tej pory robił w mniejszym zakresie. Dzięki temu, że Narodowe Centrum...